Dålig skolmiljö kan kosta 600 000

NYHETER

Kommunen riskerar att få betala vite

Uppsala kommun riskerar att få betala 600 000 kronor i vite.

Orsaken är att arbetsmiljön på Bälingeby skola inte har åtgärdats – trots flera påtryckningar från Arbetsmiljöverket.

Bälingeby skola i Bälinge har för dålig luftkvalitet och för hög bullernivå. Arbetsmiljöverket besökte skolan första gången i maj 2006 och konstaterade att ventilationen inte var tillräcklig och att efterklangen eller ekot efter buller var för hög.

– Det är en gammal fastighet med självdrag. Det finns ingen fläkt som drar in och ut luft. Det ger en hög koldioxidhalt som inte är hälsosamt i längden, säger Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket.

”Det har varit helt tyst”

Problem med efterklangen finns i flera lokaler, bland annat gamla idrottshallen, elevmatsalen och kapprummet.

– Det finns inget som dämpar i lokalerna, säger Adam Jansson.

Arbetsmiljöverket utfärdade ett föreläggande att kommunen måste åtgärda bristerna senast i september 2007.

Men det har man inte gjort. Därför begär nu Arbetsmiljöverket att länsrätten ska kräva kommunen på 600 000 i vite.

– De har haft gott om tid, och har ju haft alternativet att söka förlängd tid eller att överklaga. Men det har varit helt tyst, det kändes lite konstigt, tycker jag, säger Adam Jansson.

Uppsala kommun har dock påbörjat arbetet att förbättra luftkvaliteten i skolan och har även planer för att åtgärda bullret.