Nystartsjobb hjälper inte invandrare

NYHETER

Få uppfyller kraven i regeringens nya satsning

Regeringens nystartsjobb är tänkt som ett sätt ut ur långtidsarbetslöshet. De ska också kunna ge invandrare jobb. Men knappt två procent av dem som får uppehållstillstånd uppfyller kraven.

Sedan den 1 januari har långtidsarbetslösa en ny möjlighet att få jobb. Alliansens så kallade nystartsjobb ger arbetsgivare en chans att anställa någon som varit arbetslös i minst ett år utan att behöva betala arbetsgivaravgift. Först nästa vecka kommer siffror som visar intresset i Göteborg, men i Stockholm har bara två personer sökt nystartsjobb och i Skåne sex personer.

– Det har varit ett visst intresse men det är inte så att man skulle vilja betrakta det som en rusning, säger Kenneth Herder, Länsarbetsdirektör i Västra Götaland.

Få upfyller kraven

Ams har nu fått i uppdrag av regeringen att informera om jobbmöjligheterna och går i dagarna ut med en kampanj.

Nystartsjobb har också presenterats som ett sätt för invandrare att få jobb i Sverige. Men chansen gäller bara dem som nyligen är registrerade som bosatta i landet och som har fått tillstånd efter asylansökan. Antingen som kvotflykting eller som anhörig till någon sådan.

År 2005 fick 62 463 personer uppehållstillstånd i hela landet. Av dessa var 1 242 så kallade kvotflyktingar.

Kvotflyktingar

Det här gäller för att kvala in

Johanna Hillgren (.se)