Så påverkas Fabians chanser av utspelet

NYHETER

Experter oense om effekterna av pappans meddelande

Att föräldrarna på egen hand tagit kontakt med Fabians kidnappare kan innebära att det finns en spricka mellan dem och polisen - men inte nödvändigtvis, säger Jan-Otto Ottosson, professor i psykiatri.

- Det vore klokast att låta polisen sköta kontakten.

Häromkvällen vädjade Fabian Bengtssons föräldrar till sin sons kidnappare via tv-nyheterna.

I dag lade pappa Bengt Bengtsson ut ett meddelande på Sibas hemsida som tyder på att han har någon form av kontakt med kidnapparna.

Olyckligt med dubbla budskap

Enligt Jan-Otto Ottosson, professor i psykiatri, vore det olyckligt om kidnapparna får dubbla budskap - ett från föräldrarna och ett från polisen.

- Det är onekligen så att det är polisen som har erfarenhet av sådana här situationer. Det vore klokast att låta dem sköta kontakten, säger han.

Kan inte föräldrarnas agerande tyda på att polisen inte har någon kontakt?

- Det vet vi inte. De är av naturliga skäl förtegna.

Att föräldrarna själva tagit kontakt med kidnapparna kan tyda på en spricka mellan dem och polisen - men det behöver det inte göra, säger Jan-Otto Ottosson.

- Man kan förstå föräldrarnas oro och deras behov att veta att deras son är i livet.

- De är naturligt otåliga - och vem skulle inte vara det som förälder.

Påverkar det här polisens arbete?

- Jag kan tänka mig att det kan störa, men inte nödvändigtvis. Återigen, jag tror att man måste ha förtroende för polisens arbete i det här fallet, säger Jan-Otto Ottosson.

Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel, säger till TT att han tror att familjen har haft en dialog med polisen.

– Men man ska ha klart för sig att i ett visst läge blir man frustrerad när man är anhörig i sådana här sammanhang.

Inget rätt eller fel

– Man försöker alla vägar. Det finns inget fel eller rätt i sådana här sammanhang. Det gäller att få hem Fabian Bengtsson och då har jag full förståelse för att man prövar alla vägar som finns, säger Dick Malmlund.

Han tror att kidnapparna i första hand velat upprätta kontakt med familjen, och inte med polisen.

– Ja, det är väl inte så märkligt egentligen. Det är väl bara att sätta sig in i rollen själv. Det är självklart att man försöker få en dialog med familjen direkt, säger han till TT.

Tidigare artiklar:

Mia Carron, TT