Borgarna bildar gemensam allians

Presenterade dokument efter toppmötet

PLANERAR MAKTSKIFTE Göran Hägglund (kd) Maud Olofsson (c) Fredrik Reinfeldt (m) och Lars Leijonborg (fp) framför Maud Olofsson,s hus.
PLANERAR MAKTSKIFTE Göran Hägglund (kd) Maud Olofsson (c) Fredrik Reinfeldt (m) och Lars Leijonborg (fp) framför Maud Olofsson,s hus.

BYGDEÅ

De borgerliga partiledarna presenterade på tisdagen en detaljerad strategi som ska leda fram till ett maktskifte 2006.

– Nu har vi bundit oss vid masten och vi har höga ambitioner, sade fp-ledaren Lars Leijonborg när partiledarna minglade på gårdsplanen efter toppmötet hemma hos centerledaren Maud Olofsson i Högfors.

Samarbetet ska resultera i ett gemensamt valmanifest i augusti 2006.

Precis som moderatledaren Fredrik Reinfeldt föreslog i sitt sommartal bildas sex arbetsgrupper som spänner över hela det politiska fältet från ekonomi till välfärd och utrikespolitik.

Ingen skuggregering

Ansvaret för att leda grupperna delas upp mellan de fyra. Partierna har fått ta hand om sina traditionella hjärtefrågor. Moderaterna får det övergripande ansvaret för ekonomin samt utrikes-och säkerhetspolitiken. Folkpartiet får utbildning och rättsfrågor, kristdemokraterna välfärden och centern tillväxt i hela landet.

Någon skuggregering ska inte gruppernas ordförande bilda även om Leijonborg medger att de säkert kommer att kunna uppfattas som talesmän för en sådan. Inte heller finns en gemensam statsministerkandidat.

På svåra knäckfrågor som splittrar partierna – kärnkraft, familjepolitik, säkerhetspolitik, ersättningsnivåer i socialförsäkringar – fanns inga svar på tisdagen. Det arbetet återstår.

Men Leijonborg försäkrade att partierna är beredda att släppa ett antal hjärtefrågor och han fick medhåll av de övriga.

– Det finns inga frågor där vi blir tysta och man känner en spänning i luften, försäkrade Maud Olofsson.

Gemensam hemsida

Redan i nästa vecka samlas partisekreterarna för att diskutera en tidsplan. Olika aktiviteter ska avlösa varandra fram till valdagen och ansvaret mellan partierna har fördelats.

En gemensam hemsida, maktskifte2006.se, ska skapas, där information om gemensamma ställningstaganden och aktiviteter ska ges.

En rad seminarier ska anordnas om miljöpolitik, demokratifrågor och integration samt jämställdhet. Under 2005 ska de fyra partiledarna ge sig ut på en gemensam valturné. I riksdagen ska arbetet samordnas och en äntringsstyrka får i uppdrag att förbereda alla praktiska frågor kring ett maktövertagande.

Socialdemokratins ”unika maktposition” ska kartläggas. Kristdemokraterna ska koordinera det arbetet.

– Socialdemokraterna har växt ihop med staten, konstaterar kd-ledaren Göran Hägglund.

Då är det lätt att ta sig friheter och därför finns det ett egenvärde i ett maktskifte, resonerar han.

Samsyn mot oenighet

Alla fyra lyfter fram att de borgerliga partierna aldrig tidigare varit så samspelta och aldrig tidigare haft ett så nära samarbete för att få till stånd en förändring.

– I valet 2006 ska den borgerliga samsynen ställas mot vänsterns oenighet, säger moderatledaren Fredrik Reinfeldt.

– Eftersom socialdemokraternas tid som ett 40+parti (ett parti som får över 40 procent i valen) är förbi så måste de ställa in sig på att uppträda tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet.

Moderaterna kommer att få ett övergripande ansvar för att alla förslag som läggs är finansierade. Enligt Reinfeldt finns en tendens hos de tre regerande vänsterpartierna att var och en får igenom sitt vilket resulterar i att alla konton töms.

Så ska det inte bli med en borgerlig regering, försäkrade han.

Lillemor Idling/TT

Publisert: