Världsrekord för Valkompassen

Aftonbladets Valkompass har slagit världsrekord.

I dag väntas den ha använts 2,5 miljoner gånger – den största andelen av en väljarkår någonsin.

– Det här är riktigt unikt och historiskt, säger statsvetaren André Krouwel vid holländska Kieskompas.

Av Sveriges 7,3 miljoner röstberättigade hade Valkompassen slutförts 2 230 000 gånger vid midnatt.

– Det är gigantiskt. Jag känner till lokala val där webbsidor nått 30–40 procent. Men att nå åtminstone över 20 procent på nationell nivå har jag aldrig hört talas om, säger statsvetaren André Krouwel vid holländska Kieskompas.

De är Aftonbladets samarbetspartner och har gjort valkompasser i 27 EU-länder.

En succé

Antalet besökare är närmare 3 miljoner, enligt André Krouwel. De som inte slutfört Valkompassen tror han är personer som avbryter och gör klart den senare.

– För oss är det redan en succé att folk känner till den och går dit, säger André Krouwel.

Akademiskt sett är det bättre att folk slutför Valkompassen eftersom det då blir lättare att analysera opinionen, enligt honom.

– Vi kan förstå varför folk röstar på ett visst parti, vad deras motivation är. I vilka frågor de håller med partiet och i vilka frågor de inte håller med, säger André Krouwel som betonar att uppgifterna samlas in anonymt.

Att så väldigt många har tagit del av Valkompassen ger ett helt annat underlag än en enkät med kanske 2 000 svarande, inte minst när det gäller små partier.

– För första gången i historien kan vi göra en riktigt djup analys av den svenska väljarkårens värderingar, säger han.

”Gjort allting rätt”

Att Aftonbladet har gjort Valkompassen mer intressant med till exempel snygg grafik, engagerat politikerna själva och lanserat den vid rätt tidpunkt ligger bakom succén.

– De har gjort allting rätt och det förklarar den historiska succén, säger André Krouwel.

Antalet deltagare är inte det högsta som uppnåtts i en valkompass.

– Som du vet finns det länder som är större än Sverige. Den största jag känner till var i Tyskland med mer än 7 miljoner besökare. Men det var mindre än tio procent av befolkningen, säger André Krouwel.

Funkar på mobil

Johan Martinsson, statsvetare vid Göteborgs universitet, har varit med och tagit fram Valkompassen.

– För att garantera att den blir mer vetenskaplig. Att urvalet av frågor är både relevant för väljarna och rättvisande, att det är balanserat, säger han.

Att Aftonbladet konsekvent har länkat till Valkompassen i samband med aktuella artiklar om politik har varit ett bra sätt att locka dit läsarna.

– Och att den fungerar lika bra både på mobil och datorer har varit viktigt, säger han.

Vilket parti tycker mest som du? Gör Aftonbladets valkompass här!

Publisert: