”Kan bli aktuellt skärpa lagen”

Uppdaterad 2015-02-12 | Publicerad 2015-02-11

Inrikesminster Anders Ygeman om näthatet

Det kan bli aktuellt med en skärpt lagstiftning mot näthat, enligt regeringen.

Men det lär dröja.

– Vi vill avvakta en utredning som är klar i januari 2016, säger Anders Ygeman (S), inrikesminister.

Nästan alla polisutredningar kring hot och kränkningar på nätet läggs ned. Bara fyra procent av anmälningarna leder till åtal. Det visar en ny utredning från Brottsförebyggande rådet.

”Inte tillräckligt bra”

Inrikesminister Anders Ygeman tror att det kan bero på brister både hos polis och i lagstiftningen.

– Polisen har inte varit tillräckligt bra på att lagföra näthatsbrott. Sen kan det bli aktuellt att förändra lagstiftningen, det får vi se när utredningen kommer, säger Anders Ygeman.

Utredningen Ygeman refererar till tillsattes av förra regeringen och ska vara klar i januari 2016.

– Då får vi se om de bedömer att det behövs en skärpt lagstiftning. Men sedan årsskiftet har nationella operativa avdelningen vid polisen inrättat en specialavdelning för it-brott. Tanken med det är att skärpa polisens arbete mot den här typen av brottslighet, både att lösa fler brott och lagföra fler brottslingar, säger Ygeman.

Kan vidta åtgärder tidigare

Det dröjer alltså omkring ett år innan utredningen är färdig. Kan det bli aktuellt att skynda på den?

– Vi måste se vad som händer. Om det blir påkallat kommer vi vidta åtgärder tidigare. Men det måste också bli verkningsfullt. Därför måste utredningen få jobba färdigt.

Anders Ygeman tycker att klimatet på nätet har hårdnat.

– Man häver ur sig saker som man inte skulle häva ur sig om man stod öga mot öga med någon. Det kanske beror på att man har skydd av anonymitet, eller att man sitter och skriver framför en dator och inte har den andra personen framför sig.

Beatrice Ask, Moderaternas rättspolitiska talesperson, var med och tillsatte utredningen om brott på nätet. Hon anser också att lagen kan behöva förnyas.

– Det är en väldig skillnad på de situationer man tänkte sig när man skrev de regler som gäller i dag. En hel del av lagarna som tillämpas är skrivna i en annan tid, säger hon.

V vill ha Nätombudsman

Vänsterpartiet har motionerat om att införa en nätombudsman:

– Näto ska vara en instans för polisen att vända sig till. Näthat drabbar framför allt kvinnor och här måste kunskapen bli bättre, Linda Snecker, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson.

Johan Pehrson, Folkpartiets rättspolitiske talesperson, vill att lagen ska skärpas:

– Ärekränkning på nätet borde bli ett brott. I dag är inte vissa kränkningar straffbara om de sker på nätet, säger han.