Dom fastställs i kritiserat våldtäktsmål

Tingsrätten slog fast att kvinnan utsatts för en våldtäkt – men mannen friades.

Anledningen: Han ansågs inte ha haft något uppsåt.

I dag fastställde hovrätten domen.

Våldtäktsmålet från i vintras blev omdebatterat.

Lunds tingsrätt slog fast att kvinnan utsatts för våldtäkt, men den misstänkte förövaren, en 28-årig man, friades då rätten ansåg att han inte haft något uppsåt.

Ledde till starka protester

Kvinnan har uppgett att hon var rädd, att hon sa nej flera gånger och att hon vid minst två tillfällen bad honom sluta. Men enligt henne verkade mannen gilla när hon sa nej och hon berättade i rätten att han blev mer aggressiv. När hon sa ifrån gav han henne en örfil.

Mannen medgav i tingsrätten att hon bett honom att sluta, men menade att de hade dominanssex och att han såg det faktum att kvinnan sa nej och stretade emot som en del av spelet.

Domen i Lunds tingsrätt ledde till starka protester och röster höjdes för en samtyckeslagstiftning.

Till sist gick domaren i målet ut och skrev en debattartikel där han försvarade sitt resonemang.

Åtalet ogillas – igen

"Om tanken inte har slagit honom, att hon inte vill ha sex med honom, då har han inte heller haft något uppsåt att göra det som han gjort, han ska då också frikännas", skrev han.

I dag föll hovrättens dom.

Också nu ogillas åtalet – och tingsrättens dom fastställs.

Man menar visserligen att åtalet mot mannen i viss mån får stöd av kvinnans agerande efter händelsen, men att det i övrigt saknas stödbevisning. Åtalet bygger därför till störst del på hennes berättelse. Det kan visserligen räcka till fällande dom, menar hovrätten, men förutsätter att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen gjort det åklagaren påstått.

Kvinnans berättelse är vagare och mer osammanhängande än mannens, vilket visserligen kan förklaras med att hon varit rädd och chockad, menar rätten.

Hovrätten var oenig

Men:

”Osäkerheten påverkar det bevisvärde som kan tillmätas kvinnans berättelse på sådant sätt att den inte kan läggas till grund för en fällande dom”, skriver hovrätten om beslutet.

Hovrätten var dock inte enig om domslutet, två av nämndemännen tyckte att mannen borde dömas för våldtäkt.

Rättens ordförande Lennart Svensäter försvarar domen och anser att beviskraven i målet varit rimliga.

– Bakgrunden är att de var överens om att ha sex, sedan ändrar hon sig, problemet är om han förstår att hon ändrar sig, säger han till TT.

”Dömer efter vad som är bevisat”

Den huvudsakliga frågan är ifall mannen förstått att kvinnan inte velat ha sex när hon sagt nej och gjort motstånd.

– Han tror att hon vill ha dominanssex. Det är svårförklarligt hur han kan ha kommit till den slutsatsen. Hon har så vitt vi har kunnat finna inte gett uttryck för att hon vill ha det så. Utgångspunkten att tro att någon vill ha stryk är en apart inställning som vi normalt sett inte tar ställning till. Men här finns det här inslaget.

Att kvinnan själv har tvivlat på om mannen förstått att hon inte ville ha sex är något som rätten tar i beaktande.

– Vi kan inte bortse från det att hon inte själv är säker på om han förstod hennes signaler. Domstolen måste stå fast vid sin egen roll och döma efter vad som är bevisat i målet.

Andra ifrågasatta våldtäktsdomar

Göteborg, 2012 – prostituerad kvinna skrek inte på hjälp

Två män, 37 och 44 år, dömdes av Göteborgs tingsrätt för att ha våldtagit en kvinna som de köpt sex av. Enligt domen, som meddelades i januari i år, ska männen ha bundit ihop kvinnans armar, satt en strypsnara kring hennes hals samt sparkat och slagit henne. Förloppet ska ha pågått i sju timmar. Männen friades av hovrätten, bland annat med motiveringen att kvinnan borde ha ropat på hjälp. I domen nämndes även att kvinnan – när hon har privat sex – tycker om att använda rep.

Umeå, 2012 – ”protesterade inte”

En ung kvinna fick en vinflaska förd in i underlivet. I förhör ska hon ha uppgett att hon försökte dra åt sig benen för att hindra händelsen. Tre män i 18-årsåldern åtalades för våldtäkt, medhjälp till våldtäkt samt ofredande – och friades av Umeå tingsrätt. Det ansågs, bland annat, inte ställt bortom rimlig tvivel att kvinnans protest var ett tecken på blygsel. Domen överklagades och en av männen dömdes för våldtäkt.

Dalarna, 2012 – fosterpappa friades trots dna-bevis

En familjehemsplacerad 16-årig flicka uppgav att hon blivit drogad och sedan våldtagen av sin fosterpappa. I förhör har han uppgett att den aktuella dagen hade han glömt ett papper med sperma i handfatet. Tingsrätten friade fosterpappan, med motiveringen att det inte var osannolikt att flickan själv arrangerat bevisen. Svea hovrätt dömde sedan mannen till två och ett halvt års fängelse, däribland för våldtäkt mot barn.

Publisert: