”Invandrare åtalas oftare”

Publicerad:
Uppdaterad:

Ny rapport visar att invandrare behandlas hårdare i rätten

Chansen för en invandrare att bli frikänd från ett åtal i svenska domstolar är mindre än för en svenskfödd. Invandrare behandlas och döms hårdare hela vägen i rättsprocessen.

Bilden av den negativa särbehandlingen bekräftas i en rapport på måndagen från forskare som gått igenom flera tusen rättsfall. I fredags skrev Göteborgs-Posten (GP) om delar av rapporten, vilka visade att tingsrätten i Göteborg dömer invandrare hårdare än Stockholms tingsrätt.

– Det är ingen tvekan om att det är en belastning att vara invandrare när man misstänks eller utsätts för brott, säger professorn i processrätt i Stockholm, Christian Diesen, till Svenska Dagbladet.

Diesen är en av författarna till rapporten Likhet inför lagen, som blir offentlig på måndagen.

Statistiskt osäkert

Underlaget för slutsatserna är dock inte helt statistiskt säkerställt. Men det består av många delstudier och undersökningar av olika brott, på olika nivåer och i olika delar av landet. Därför anser Diesen att tendensen ändå är tydlig.

Diesen tror trots det inte att det är en medveten diskriminering. Den viktigaste förklaringen är att invandrare är överrepresenterade i antalet anmälda brott, säger han. Dessutom finns fördomar och ”en professionell misstänksamhet” inom polisen mot invandrare. Polisen satsar resurser där den får utdelning.

– Det är lättare att upptäcka och ingripa mot brottslighet i invandrartäta områden.

Värst för utomeuropéer

Diesen uppmanade i GP i fredags tingsrätten i Göteborg att fundera på varför den dömer invandrare hårdare än Stockholms tingsrätt:

– Det är viktigt att man blir medveten om detta i Göteborg och frågar sig varför det är på det viset.

Diesen redogör också för forskarrapporten i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Personer med invandrarbakgrund anmäls oftare, åtalas oftare, fälls oftare, får strängare straff och behandlas sämre inom kriminalvården. Särskilt tydlig är denna negativa särbehandling när det gäller invandrare från länder utanför Västeuropa, den kategori polisen kallar blattar”.

TT

Publicerad: