Samarbetet - en svensk skamfläck

NYHETER

En skamfläck som Sverige vill sopa under mattan.

Ändå dyker den upp gång på gång.

Kritiken för att CIA fick sköta utvisningen av två terrormisstänkta.

CIA-anställda kallar den "20 minute take-out".

Så snabbt klär de av en misstänkt terrorist, klipper av hans underkläder och sätter på honom blöja. Han förses med ögonbindel, huva, hand- och fotbojor, spänns fast på en brist och flygs till förhörscentraler runtom i världen.

Ett sätt för USA:s och andra länders regeringar att frångå normala rättsprinciper därför att misstanken är terrorism och inte mord, våldtäkt eller något annat allvarligt brott.

Brutal avvisning

Inte okej, säger Europarådets utredare Dick Marty och vill ha svar på frågan hur Sverige kunde låta amerikanska underrättelsemän genomföra den brutala avvisningen av de två egyptierna, Ahmed Agiza och Mohammad Alzery, i december 2001.

-Fortfarande har ingen ordentlig utredning gjorts, hävdar Marty. Varför ingrep inte de svenska tjänstemännen mot den förnedrande behandlingen?

Marty har granskat hur Europas regeringar samarbetat med USA genom att låta terrormisstänkta personer flygas i hyrda CIA-plan i ett globalt nät av förhörscentraler till länder där våld och tortyr är vanliga förhörsmetoder.

Ett klart brott mot Europarådets regler om mänskliga rättigheter.

Vägra samarbete

I två fall, Polen och Rumänien, hävdar utredaren att länderna ställt upp med fångläger åt CIA.

Samtliga 14 europeiska regeringar som pekas ut har vägrat att samarbeta fullt ut med Europarådets utredning. Genom att inte säga någonting hoppas man att skamfläcken så småningom ska försvinna.

Men Marty och en rad andra Europaparlamentariker vägrar släppa frågan så länge inte hela sanningen grävts fram.

Vill inte störa relationen

-Några regeringar har gått in i samarbetet med öppna ögon, andra har låtsats att inget se för att inte störa relationerna med USA.

Första gången Sverige officiellt kritiserades för handläggningen var när FN:s tortyrkommitté fördömde landets agerande.

Länderna som ställt upp för CIA

Wolfgang Hansson