”Jag har ingen anledning att ifrågasätta hans trovärdighet”

NYHETER

Persson kommenterade Danielssons uppgifter

Statsminister Göran Persson kommenterade på fredagen varför regeringskansliet genomgående vägrat lämna ut uppgifter som kan visa var Lars Danielsson befann sig på annandag jul.

Foto: urban ANDERSSON
Göran Persson kommenterade Danielssons uppgifter.

– Jag tror att vi har gjort en prövning av de där frågorna och kommit fram till att det inte är möjligt för oss att lämna ut dessa så kallade loggar, sade han till TT efter ett tal på Akademikerförbundet SSR:s kongress på Djurö utanför Stockholm.

Kan det vara ett hot mot rikets säkerhet att tala om var han befann sig på annandagen?

– De som har gjort bedömningen har kommit fram till det, och det kan väl handla om rutinerna i regeringskansliets in- och utpasseringar.

Kan det inte ge sken av att ni vill dölja någonting?

– Nej, och jag har väldigt svårt att förstå debatten som sådan därför att han måste ju själv klara ut sina förhållanden och jag har ingen som helst anledning att ifrågasätta hans trovärdighet. Han har väl nu också fört samtal med JO, så jag hoppas att klarlägganden skapas.

Har du någon uppfattning om var han var på annandagen?

– Han var naturligtvis på sitt jobb, det har han sagt och jag har ingen anledning att misstro honom, sade Persson.

Är det här trycket på din närmaste man besvärande?

– Vi skulle ju naturligtvis kunna syssla med någonting annat än att svara på frågor av det här slaget, det måste jag ju säga. Samtidigt som jag också är lojal med mina medarbetare, det är en utmärkt medarbetare som under många år har jobbat i regeringskansliet, kompetent och trovärdig.

En anledning till att frågorna återkommer hela tiden kan väl vara att han ändrar sina versioner?

– Ja, det är möjligt. Men jag har uppfattat att han har sagt i stort sett samma sak hela tiden, nämligen att han har en minnesbild och att Hans Dahlgren har en annan och att han inte har någon anledning att ifrågasätta Dahlgren, men att han inte överger sin minnesbild för den skull. Så tror jag han har lagt upp det men även det är väl något JO sysslar med, sade Göran Persson.

Läs mer: