HD friar polis för våld mot demonstrant

NYHETER

Tryckte upp ungdom från Reclaim the streets-demo mot räcke

Även Högsta domstolen (HD) friade på fredagen en polisman, som tryckt upp en 17-årig reclaim-tjej mot ett räcke i samband med en våldsam demonstration i centrala Stockholm 2003.

– Det ger ingen bra signal, säger en veteran från Göteborgshändelserna.

Riksåklagaren (RÅ) hade fört upp målet i HD för att få polismannen dömd för tjänstefel. Han hade använt mer våld än som var försvarligt, ansåg RÅ.

Gripandet av 17-åringen videofilmades av en annan demonstrant och filmen har använts som bevis i rättegången.

Gav fingret

Flickan och hennes kamrater protesterade mot att polismannen och hans Deltagrupp grep en påstådd anförare. De blev bortkörda och på väg därifrån gav flickan polismannen ”fingret”. Han rusade då ikapp henne och trängde upp henne mot ett räcke.

Flickan har i domstolarna sagt att hon efter denna upplevelse tappat allt förtroende för polisen.

Dialog

HD:s majoritet anser att händelseförloppet var snabbt och att det av videofilmen inte går att dra några säkra slutsatser om vilket våld polismannen tog till eller om detta våld var oförenligt med polislagens bestämmelser. Ett justitieråd var skiljaktigt och ville fälla polismannen då våldet var oförsvarligt.

”Stockholmspolisen verkar inte vara intresserad av dialog”

Anders Svensson är en av veteranerna från Göteborgshändelserna 2001. Han var med i de flesta demonstrationsledningar då och agerade förhandlare på Hvitfeldtska och Schillerska gymnasierna. Han arbetar fortfarande i dialog med polisen och är väletablerad bland så kallade autonoma ungdomar.

– Sedan Göteborgshändelserna har vi inte haft en enda sammanstötning mellan polis och demonstranter här, men i Stockholm har det varit mängder, senast 1 maj i år. Stockholmspolisen verkar inte intresserad av dialog och samarbete, säger Svensson.

Det är nyckelorden i polisens nya särskilda taktik, som går ut på att polisen ska undvika våldsamma sammanstötningar genom att inte låta sig provoceras. Svensson anser att brutala polisingripanden är skadliga för demokratin.

Farbror Blå

– De ungdomar som utsatts för polisvåld blir traumatiserade, men det tar samhället inte hand om. Det leder till att ungdomarna blir rädda och mindre benägna att uttrycka sina åsikter i till exempel demonstrationer, säger Svensson.

Jan Karlsén, ordförande i Polisförbundet, anser att det finns en bortre gräns för när dialog är möjlig, till exempel när man måste förhindra skadegörelse.

– Till stor del beror konfrontationerna här nog på klientelet, säger Karlsén.

Poliskommissarie Ola Österling är dialogsamordnare hos Stockholmspolisen. Han säger att det bara varit ett fåtal sammanstötningar mellan polis och demonstranter under senare år.

– Inför 1 maj i år försökte vi få kontakt med arrangörerna, men vi fick ingen respons. De drev med oss på sin hemsida och kallade oss ”farbror Blå”, säger Österling.

Ewa Tures/TT