...herrar deltog i Stockholm Marathon i somras

NYHETER

...i sällskap med 2665 damer och 3 rullstollsåkare.