Ökad cancerrisk för äldre astmatiker

NYHETER

– och dubbelt så vanligt att de lider av andra kroniska sjukdomar

Risken för att utveckla cancer ökar för äldre vuxna med astma, visar ny forskning.

Dessutom är det dubbelt så vanligt att vuxna astmatiker lider av andra kroniska sjukdomar.

Australiska forskare har undersökt dels förekomsten av vanliga kroniska tillstånd hos vuxna med och utan astma, dels hur deras hälsa påverkat livskvaliteten.

Uppgifter samlades in från 7 619 personer. Av dem hade 834 konstaterad astma. För astmatiker över 55 år visade sig cancer vara klart mer förekommande jämfört med yngre astmatiker.

- Astma och allergirelaterade sjukdomar brukar kopplas till låga cancernivåer. Vår studie visar emellertid på en ökad cancerrisk bland äldre patienter med astma, säger forskaren Robert J Adams på The Queen Elizabeth Hospital vid universitetet i Adelaide i februarinumret av den medicinska tidskriften Chest.

Sambandet mellan astma och hjärtsjukdom, diabetes, ledgångsinflammation (artrit), slaganfall (stroke) och benskörhet visade sig också i studien. Minst ett av dessa kroniska tillstånd fanns dubbelt så ofta hos vuxna astmatiker än hos astmafria personer. Kopplingen var starkast med hjärtsjukdom och slaganfall.

För forskarna är det inte klart vilket tillstånd som utvecklats först, men tipset är att flera faktorer bidrar till att astma förekommer med andra kroniska tillstånd.

- Det är möjligt att luftvägsproblem som hänger ihop med astma begränsar patientens aktivitet, vilket kan leda till kroniska sjukdomar som är förknippade med viktökning, säger studiens medförfattare, Richard E Ruffin.

Yngre vuxna astmatiker, som riskerar att dra på sig ytterligare en kronisk åkomma, rekommenderas av forskarna en hälsosam livsstil, bra astmakontroll med minimal medicinering och en årlig större hälsoundersökning.

Lars Pedersen/TT