Hagamannen grät och bad varje offer om ursäkt

NYHETER

"Han säger förlåt. Och han gråter"

Umeå

Rättegången mot Niklas Lindgren har inte varit så avmätt och lugn som man kunde tro.

Nu avslöjas att Hagamannen brustit i tårar och bett vart och ett av offren om ursäkt:

– Han säger förlåt. Och han gråter, berättar hans försvarare Leif Silbersky.

Foto: Enligt advokat Silbersky har Niklas Lindgren bett varje offer om ursäkt.

Leif Silbersky har – på grund av den rigorösa sekretessen kring Hagamannenrättegången – sett sig förhindrad att yttra sig om vad som skett inne i säkerhetssalen i Umeå polishus.

Men till slut insåg han att situationen varit mycket negativ för hans klients del, som uppmålats som ett ”känslokallt monster, marodör och en ondskans gestaltning”. Därför sökte han särskilt tillstånd från rättens ordförande att få göra offentliga uttalanden om den pågående rättegången – vilket han fick.

– Det finns ingen ursäkt för vad Niklas har gjort. Men han har ändå bett vart och ett av de tre offer som han hittills har mött i rättssalen om ursäkt. Han har sagt förlåt, och varje gång har han haft tårar i ögonen och någon gång har han även brutit ut i gråt, berättar Silbersky.

Samtliga tre våldtäktsoffer som fram till lördagen varit kallade till rätten har begärt att få sitta öga mot öga med Niklas Lindgren när de berättat om övergreppen. Något som Silbersky säger sig ha imponerats av.

Vad har fått honom att be om förlåtelse?

– Jag tror att det är något som har mognat fram hos honom. Han inser att hans handlingar har grävt djupa gropar i offrens själsliv.

Enligt Leif Silbersky är Niklas Lindgren lika frågande inför sina handlingar som alla andra. Han talar om sig själv som två personer, den gode Niklas som alla älskar, och den onde Niklas som alla hatar. Den sistnämnda är inte en person som han själv vill vara, men det har han ingen kontroll över.

– Han kan inte förstå vad det är som har drivit honom till att göra det här. Han kan inte acceptera sig själv, inte på minsta vis.

Har han själv reagerat på bilden av honom i media?

– Ja, han får inte läsa några tidningar men tv får han titta på. Och han har reagerat på hur han framställts.

Ville han själv att bilden av honom skulle nyanseras?

– Han blev glad över att jag fick tillstånd att göra det. Det ligger i hans intresse att få en nyanserad bild.

Offren tvivlar

Men offren är inte säkra på att Niklas Lindgren verkligen är uppriktigt ångerfull. Genom sitt målsägarbiträde Lena Isaksson hälsar en av kvinnorna.

– Jag hoppas att ursäkten är äkta.

Men hon blev betänksam när Silbersky gick ut i media och berättade om Lindgrens ursäkt.

– Var den riktad till mig verkligen, eller till media?

Huruvida delar av rättegången kommer att öppnas eller inte har Silbersky inte fått något besked om. Han har begärt att vissa vittnesförhör, pläderingarna samt viss dokumentation ska öppnas för offentlighetens ljus.

Läs mer:

Tidigare:

Robert Triches, Karin Östman, Zendry Svärdkrona