”Man ska absolut inte hata män”

avZendry Svärdkrona

NYHETER

Gudrun Schyman chattade om betyg, motgångar och kvinnliga offer

Foto: per groth
Gudrun Schyman.

Tindra säger: Hej! Varför behövs Fi's politik? Har inte V brukat driva den sortens politik tidigare? Måste man vara manshatare för att vara med? Du är cool!

   Gudrun Schyman säger: Hej Tindra,

F! behövs för inget av de andra partierna tar frågor som rör kvinnors rättigheter på riktigt allvar. Vänsterpartiet har en hel del bra politik men det är inte de frågorna som står högst på dagorningen. Man ska absolut inte hata män för att gå med i F!. Det man möjligen ska hata, om man nu vill göra det, är den patriarkala maktordningen som föreställer sig att kvinnor är mindre värda äm än. Alltså - både kvinnor och män är välkomna!

Jeanette säger: Hej. Snälla svara på det här Gudrun, varför vi inte ska ha monarki i Sverige. Vet att det inte är demokratiskt finns det några andra skäl? Vad kostar det att ha monarki och vad skulle det kosta att ha republik. Ska göra en uppsats om ungtval idag. Hälsningar Jeanette

   Gudrun Schyman säger: hej Jeanette, min uppfattning är just att vi ska avskaffa monarkin för att det strider mot demokratin. Inga ämbäten ska gå i arv. Det är förlegat och strider mot en uppfattning om att alla människor ska kunna ha alla poster och positioner. Kostnader har vi idag för monarkin också.

kalle säger: Varför är vänsterfeminism bättre än liberal feminism? Är det inte bättre att se individer istället för att klumpa ihop alla kvinnor och säga att dom tycker och tänker lika?

   Gudrun Schyman säger: En feministisk analys visar att samhället har ett mönster som just klumpar ihop kvinnor och män i olika grupper som gör det omöjligt för enskilda individer att få bestämma över sina egna livsval. Kvinnor som grupp ses som mindre värd och män får mer makt och inflytande. Det är det som vi vill ändra på.

Anonym säger: Har du nåt hemligt knep för att klara av alla de motgångar som du haft i det offentliga livet?

   Gudrun Schyman säger: Nej, jag har inget hemligt knep. Jag tror att det enda rätta är att alltid tala om hur det är och att stå för det.

Getto säger: Hej, har en fråga, jag har en tjejkompis som bor hemma hos mig för att hon blivit förfryst och utslängd av sin familj för att hon vill skilja sig, hon har även blivit hotad av sina bröder och gömmer sig nu. Vågar knappt åka till sitt jobb. Det finns ingenting som skyddar henne, vad gör politikerna åt det?

   Gudrun Schyman säger: Jag tycker att hon skulle ha möjlighet att söka upp ett skyddat boende där det också ska finnas personal som har kunskaper om hur den här typen av utfrysning fungerar och där ska hon få hjälp. Jag tycker att samhället borde ta betydligt mer allvarligt på alla frågor som rör kvinnors säkerhet. Det är en av de viktigaste frågorna för F!.

jonasiuppsala säger: Hej! Anser du att s.k positiv särbehandling är ett bra sätt att göra samhället mer jämställt?

   Gudrun Schyman säger: Positiv särbehandling diskuteras när det gäller anställningar. Jag tycker att det kan vara ett bra sätt att få in mer män på kvinnodominerade arbetsplatser och mer kvinnor där män är i majoritet. I grunden måste personerna ha den kunskap och kompetens som krävs för jobbet.

jässie säger: Vad var det som gjorde att du blev feminist?

   Gudrun Schyman säger: Det var en insikt som växte fram hos mig genom att jag fick teoretiska kunskaper, som tillsammans med mina egna livserfarenheter gjorde att jag tydligt kunde se att vi har ett mönster i samhället som underordnar och förtycker kvinnor på olika sätt. Det kom ganska sent i livet men bättre sent än aldrig.

Sandra säger: Vilka är de tre viktigaste frågorna inför valet enligt FI?

   Gudrun Schyman säger: F! har inte beslutat om det ännu. Det ska vi göra på en valkonferens i början på april. Min egen personliga uppfattning är rättvisa löner, att få stopp på mäns våld mot kvinnor och individualiserad föräldraförsäkring hör till de viktigaste.

Affe säger: Vad skulle du säga om någon startade en "mansparti" - för att kämpa för mäns rättigheter - jag menar alla pappor som inte får träffa deras barn och alla ex sambor som blir falskt anklagade för misshandel & sexövergrepp? Kanske vi behöver ett sådant parti - vad tycker du?

   Gudrun Schyman säger: Jag tycker att det vore utmärkt om män organiserade sig för sina rättigheter. Nu har vi en situation i vårt samhälle där män har betydligt mer och fler rättigheter än kvinnor men just när det gäller föräldraskapet så vore det väldigt bra om män tog betydligt större ansvar och bildade opinion för att föräldraskapet ska vara hundraprocentigt, både för män och kvinnor. En individualiserad föräldraförsäkring skulle vara ett bra verktyg i det arbetet.

martin säger: Hur ska ni få in fler av oss unga i arbetslivet? själv skulle jag mer än gärna jobba som lärling, varför finns inte det kvar? det var ju ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden!

   Gudrun Schyman säger: Jag delar helt din uppfattning och jag tror att det är helt nödvändigt att vi organiserar någon form av lärlingssytem igen.

Anonym säger: Varför framställer ni i Fi kvinnor som offer? Vi lever i ett modernt samhälle där alla kan välja. Alla har ett val. Det är upp till var och en hur de vill bli behandlade. Ser man sig själv som undertryckt person i ett visst sammanhang så blir man också undertryckt.

   Gudrun Schyman säger: Att tydliggöra att samhället idag har en syn på kvinnor som mindre värda, vilket syns både på lönen och det faktum att det är få kvinnor på höga positioner, innebär att förstå att det inte är enskilda kvinnor som är offer utan att det handlar om ett maktsystem, ett mönster, som placerar kvinnor i den positionen. Att lönerna är låga och anställningstryggheten svag där kvinnor är i majoritet, det är inte uttryck för kvinnors fria val, utan ett uttryck för samhällets syn på kvinnors arbete som mindre värt.

Anonym säger: Vad tycker du om vänsterpartiet idag?

   Gudrun Schyman säger: Jag tycker att vänsterpartiet i många avseenden har en klok politik men jag valde att lämna partiet eftersom jag är övertygad om att frågorna som rör kvinnors rättigheter måste komma högre upp på den politiska dagordningen än var dagens partier placerar dem.

Moderator säger: Nu kommer sista frågan:

larsson säger: Vad anser du om det betygssystem som finns i grundskolan idag?

   Gudrun Schyman säger: Vi har inte diskuterat färdigt och fattat beslut i F!. Min personliga uppfattning är att betygen ska vänta så länge som möjligt och att bedömningarna ska handla om godkänd/icke godkänd. Målet ska vara att alla ska vara godkända. Enskilda elever behöver uppmuntran och vägledning och det ska ske genom samtal mellan lärare och elever, och i de fall de är små även med föräldrarna.

Moderator säger: Ni var många som chattade i dag, så alla kunde tyvärr inte få svar på sina frågor. Stort tack till alla som var med i alla fall - och tack Gudrun Schyman!

   Gudrun Schyman säger: Tack för alla frågor, jag återkommer gärna en annan gång och besvarar fler.