Fågelinfluensan har nått Sverige

NYHETER

Jordbruksministern: "Det är allvarligt"

Foto: AVSPÄRRAT Här, vid Oskarshamns kärnkraftverk, hittades de smittade fåglarna. Bara 2,5 mil härifrån finns en stor kycklinguppfödning. Regeringen och Statens veterinärmedicinska anstalt har varit förberedda på att fågelinfluensan kan komma till Sverige – och aktiverade genast den beredskapsplan som förberetts.

Den aggressiva fågelinfluensan har nått Sverige. Tidigt i morse kunde Statens veterinärmedicinska anstalt konstatera att två viggar från Oskarshamnstrakten bär på viruset.

På tisdagseftermiddagen kallade regeringen till presskonferens.

– Tyvärr har SVA konstaterat den aggressiva formen i Sverige. Det är allvarligt men inte oväntat, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Det viktigaste nu är att hindra att smittan når tama fåglar.

Marianne Elvander, statsepizootolog vid SVA, berättade att de fyra döda viggarna hittades vid kärnkraftverket i Oskarshamn. De skickades på rutinkontroll till SVA i Uppsala.

– Prover togs och de var positiva på virus. Då gick vi vidare för att se vilken sorts virus det rörde sig om. Det visade sig vara H5. Då går man vidare för att se om det är aggressivt eller inte.

– Tidigt i morse fick vi beskedet att det rörde sig om ett aggressivt virus. Vi jämförde också med stammar i Kina, Ryssland och Nigeria och de visade sig vara identiska.

Nu har prover skickats till ett referenslaboratorium i England för att ta reda på exakt vilket virus det handlar om. De svaren väntas inom en vecka eller tio dagar.

Insatsgrupp

På presskonferensen deltog också Leif Dennerberg från Jordbruksverket.

– Det här var inte oväntat för oss. Vi var beredda. Vi kommer omedelbart att aktivera en beredskapsplan.

I morse skickades en insatsgrupp med veterinärer till Oskarshamn. Ett samarbete med länsstyrelsen i Kalmar har inletts.

Området där de smittade fåglarna hittats har spärrats av och smittförklarats.

– Vi gör allt vi kan för att hindra smittan bland tamfåglar.

Om smittan når områden med många tamfåglar är frågan hur de fjäderfäbesättningarna ska hanteras.

– I dagsläget är det inte aktuellt, men det kan senare bli fråga om att avliva hela besättningar. Det kan också bli aktuellt att utöka skyddsområdena. Utvecklingen på Rügen följs mycket noga. Kustbevakningen har skärpt uppmärksamheten på döda fåglar längs kusterna.

Enligt Dennerberg kommer alla tamfågeluppfödare i området att identifieras. Personal från Jordbruksverket kommer åka ut och kontrollera om tamfåglarna är friska.

I dagsläget är det inte aktuellt att börja vaccinera tamfåglar i Sverige.

Hjälp från försvaret

I dag bad också Jordbruksverket försvaret om hjälp för att leta efter fler döda fåglar i området.

– Det handlar inte om någon massdöd som på Rügen. Men det är sannolikt att det finns en del döda fåglar, säger Bengt Larsson, chef för Jordbruksverkets strategienhet, till aftonbladet.se.

Försvarsmakten skriver på sin hemsida att tio personer till en början kommer att hjälpa till. Förutom att samla in och bränna upp eller destruera döda fåglar kommer de också ge stöd med ledning, transporter och övervakning.

Nionde EU-landet

Sverige är det nionde landet i EU som nu drabbats av den aggressiva formen av fågelinfluensan.

H5N1 nådde Europa i oktober förra året, då det konstaterades i både Turkiet och Rumänien. I januari avled fyra barn i östra Turkiet i sviterna av H5N1. De var de första kända H5N1-fallen bland människor utanför Asien. Totalt har minst tolv människor smittats i Turkiet.

Många EU-länder har beordrat fågeluppfödare att hålla tamfåglar inomhus. Efterfrågan på tamfågel har sjunkit i hela Europa, i Italien med hela 70 procent.

Ingen fara för människor

Socialstyrelsen skriver på sin hemsida att upptäckten av fågelinfluensa i Sverige inte behöver betyda någon fara för människor. De som har blivit sjuka har levt mycket nära tamfåglar som varit sjuka. Inga kända fall finns där människor smittats av vilda fåglar.

Läs också:

Tidigare artiklar:

Johanna Melén, TT