"Mammorna får skulden när de läcker"

avMary Mårtensson

Överläkaren upprörd över att vården skuldbelägger kvinnorna

1 av 6 | Foto: Foto: JEPPE GUSTAVSSON
"Det som gör mig mest upprörd är när man lägger skulden på kvinnorna för att de läcker", säger överläkaren Eva Uustal, specialist i gynekolog och obstetrik vid Linköpings universitetssjukhus.

De känner skuld och skam.

Och tas inte alltid på allvar i vården.

– Det som gör mig mest upprörd är när man lägger skulden på kvinnorna för att de läcker, säger överläkaren Eva Uustal, specialist på förlossningsskador.

Skam hindrar många kvinnor från att söka hjälp när de läcker eller har andra besvär efter förlossningen. Och de som söker hjälp tas inte alltid på allvar i vården.

Eva Uustal är överläkare och specialist i gynekologi och obstetrik på universitetssjukhuset i Linköping. Hon opererar kvinnor med förlossningsskador i bäckenbotten som vården missat eller sytt ihop otillräckligt.

– Det som gör mig mest upprörd är när kvinnorna sökt hjälp för att de känner sig uppenbart annorlunda i underlivet, men inte blivit lyssnade till - utan fått höra att "det ser fint ut"  och att det bara handlar om att knipa, säger Eva Uustal.

Vädra bort skam

– För det är att lägga skuld på kvinnorna, som alltför snabbt tar på sig skulden.

Många av de mammor som Aftonbladet talat med vittnar om just sådant bemötande. De har sökt  hjälp flera gånger för smärta och läckage och fått rådet att knipa. Senare har det visat sig att de har svåra bristningar i underlivet som vården missat. Och med trasig muskulatur kan man inte knipa.

– Det är tråkigt att man nedvärderar kvinnors upplevelse av så viktiga organ för att det handlar om sex, kiss och bajs. Om det handlar om en hand- eller fotled, då är bemötande annorlunda, säger Eva Uustal.

– Om vi kan vädra bort skam och skuld blir det bättre både för vården och för kvinnorna, säger hon.

Bristningar vid förlossningar

Bristningar i bäckenbotten vid vaginala förlossningar delas in i fyra klasser:

Grad 1: Bristning i slidans slemhinna, mynning eller huden i mellangården, men inte i den underliggande vävnaden.

Grad 2: Bristning i slidans slemhinna, mynning samt i muskulaturen i mellangården.

Grad 3: Bristning i muskulaturen i bäckenbotten samt i både ändtarmens yttre och inre slutmuskel (sfinkter)

Grad 4: Bristning i muskulaturen i bäckenbotten och i ändtarmens yttre och inre slutmuskel samt i tarmväggen.

Grad 3 och 4 ökar risken för urin- och avföringsinkontinens och smärta.

Slutmuskeln i ändtarmen kallas även ringmuskel och analsfinkter

Källor: Socialstyrelsen 2015: "Graviditeter,  förlossningar och nyfödda barn". SBU:s rapport "Analsfinkterskador vid förlossning" från april 2016.

Skador på slutmuskeln vid förlossningen

3, 4 procent av de kvinnor som födde vaginalt 2014 fick bristningar i ändtarmens slutmuskel (grad 3). Hos en mindre del sprack även ändtarmens slemhinna (grad 4).

Skadorna kan orsaka läckage av urin och avföring, smärtor, framfall, sexuella störningar, svårigheter att tömma tarmen, fistelgångar.

Att läcka gas/avföring är dubbelt så vanligt vid skada på slutmuskeln, än utan sådan skada.

Risken för avföringsläckage 20 år senare ökar vid vaginalförlossning.

Risken för framfall är upp till fyra gånger högre vid vaginalförlossning jämfört med kejsarsnitt, enligt en avhandling från Göteborg.

Källa: SBU:s rapport "Analsfinkterskador vid förlossning"  april 2016. SBU: "Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning", rapport 250/2016.