Varnar: Ryska vrak kan bli miljökatastrof

På havsbotten utanför Ryssland ligger tickande bomber. Atomubåtarna K-27 och K-159 sjönk 1982 respektive 2003 – och nu varnar experter för att de kan orsaka en miljökatastrof:

Atomdrivna ubåtar på havsbotten

”De kan orsaka akuta utsläpp av radioaktiva ämnen”