Migration kommer kosta 70 miljarder om året

Publicerad 2016-04-13

Statens kostnader för migration och integration väntas öka rejält de kommande åren.

2017-2020 ligger kostnaden på runt 70 miljarder årligen.

– Det här är en tillfällig kostnadspuckel - därför ska det inte krävas väldigt kraftiga besparingar eller skattehöjningar, säger Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson.
Magdalena Andersson.

I regeringens vårproposition framgår att kostnaden för migration och integration kommer att ligga på runt 70 miljarder årligen från 2017.

Utgiften i år är 50 miljarder kronor.

Inledningsvis stiger både kostnaden för migration och integration - men från 2018 sjunker kostnaden för migration medan kostnaden för integration stiger.

"Utgifterna för ersättningar och insatser för etablering av nyanlända under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering beräknas öka från drygt 20 miljarder kronor 2016 till drygt 56 miljarder kronor 2020 till följd av det ökade antalet nyanlända." står det i propositionen.

"Vi har tagit ansvar"

En stor del av utvecklingen för de offentliga finanserna framöver kommer att styras över hur migrationen utvecklas, står det i propositionen. Om antalet asylsökande bedöms ligga på en hög nivå under en längre tid måste finanspolitiken anpassas till den nya utgiftsnivån, vilket skulle kräva minskade utgifter eller ökade inkomster framöver, skriver regeringen. Det skulle innebära skattehöjningar eller besparingar.

Under pressträffen sa Magdalena Andersson däremot att det rör sig om en "tillfällig kostnadspuckel".

På frågan om regeringen skulle ha agerat tidigare för att minska antalet flyktingar till Sverige svarar Magdalena Andersson:

– Jag tycker att Sverige ska vara stolta över allt det vi gjorde för att människor behöver skydd också kunde få det. Sedan har regeringen vidtagit åtgärder för att få ner antalet ansylsökande. Då situationen blev ohanterbar har vi tagit ansvar för det. 

LÄS VIDARE