Högre risk för decemberbarn bli förtidspensionär

Foto: Decemberbarn riskerar att halka efter redan i skolan.
NYHETER

Decemberbarn löper högre risk att förtidspensioneras än barn födda i januari.

– Risken är högre också när det gäller barn födda i oktober och november, säger Försäkringskassans generaldirektör Anne-Marie Begler till TT.

Decemberbarnen tycks ha det särskilt tufft i livet, om man utgår från Försäkringskassans rapport. Men olikheter mellan varje enskilt barn betyder mer än när på året man är född, enligt lärare TT talat med.

Barn födda i december löper dock 16 procents högre risk att förtidspensioneras senare i livet om man jämför med barn födda i januari.

– Jag vågar säga att risken är högre också när det gäller barn födda i oktober och november, säger Försäkringskassans generaldirektör Anne-Marie Begler till TT.

En faktor är bristande stöd i skolan

Skälet, tror hon, är bristande stöd i skolan – barn som föds sent på året kan vara mer omogna än sina klasskompisar och få svårare att hänga med i skolan. Det kan leda till problem i arbetslivet och, på sikt, till förtidspension, resonerar hon. Skolan borde hjälpa, inte genom att särbehandla decemberbarn utan genom att bara följa skollagen och se till att barn i behov av stöd får det, säger Anne-Marie Begler. Något som skolan redan gör, enligt flera lärare som TT har talat med.

– Vi hjälper barn som har svårt att hänga med oavsett när på året de är födda, säger Peter Hansson, lärare i matematik på Rågsveds grundskola i Stockholm.

Men att en elev är född sent på året kan vara en viktig del i helhetsbilden om en elev inte når förväntade resultat, enligt Bertil Löfdahl, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ersättning för diagnos

Decemberbarnen får som vuxna också i högre grad aktivitetsersättning på grund av beteendestörningar som adhd, visar Försäkringskassans rapport.

– Men symptom på adhd i kombination med omognad upptäcks också lättare, betonar Peter Salmi, utredare inom psykiatri på Socialstyrelsen.

ARTIKELN HANDLAR OM