Trumps högra hand i Vita huset får sparken

TT

Publicerad 2018-03-13

President Donald Trumps personlige assistent John McEntee, till höger på bilden, får sparken. Arkivbild.

USA:s president Donald Trump sparkar med kort varsel sin personliga assistent John McEntee, vilket bekräftas av Vita huset. McEntee eskorterades på måndagen ut från Vita huset sedan han inte längre anses klara säkerhetskraven för att jobba i presidentens stab, rapporterar The New York Times.

McEntee har fungerat som presidentens högra hand och bland annat följt med Trump på alla hans resor. Det ges ingen närmare förklaring till vad beslutet grundas på. Men enligt CNN utreds McEntee av inrikesdepartementet för ekonomiska brott, som inte ska ha med presidenten att göra.

McEntee kommer framöver att fungera som rådgivare i Trumps kampanjorganisation.

På kort tid har flera av Trumps närmaste medarbetare fått sparken eller avgått självmant.