Solna tingsrätt stänger av två nämndemän

Två nämndemän, som fått massiv kritik efter ett uppmärksammat misshandelsmål, har stängts av från sin tjänstgöring.

Det meddelar Solna tingsrätt i ett pressmeddelande på torsdagen.

– Jag träffade de två i ett möte i dag och meddelade mitt beslut om att stänga av dem, säger Lena Egelin, lagman på Solna tingsrätt.

En av nämndemännen, Ebtisam Aldebe, meddelar att hon tänker överklaga beslutet.

Efter ett möte med lagmannen har nämndemännen Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson fått ta emot ett beslut som innebär att de omedelbart stängs av från sin tjänstgöring på tingsrätten.

– Jag träffade dem i dag och meddelade mitt beslut om att stänga av dem. Det beslutet ligger kvar till 8 september, och innan dess ska ett definitivt beslut ha fattats, säger Lena Egelin, lagman på Solna tingsrätt, till Aftonbladet.

Efter mötet som hölls under torsdagen har Hasan Fransson själv begärt att han avsätts från tjänsten.

– Fram till den 29 mars har den andra nämndemannen möjlighet att överklaga mitt beslut. Först stänger man av någon, och därefter har personen möjlighet att yttra sig i frågan, säger Lena Egelin.

Ebtisam Aldebe kommer att överklaga

Enligt uppgifter till TT kommer Ebtisam Aldebe att överklaga beslutet. Hon menar att rådmannen har skrivit en helt annan dom än den de kom fram till:

– Den har skrivits på ett sätt så den ska peka ut oss, som ett personligt påhopp. Även om vi skulle ha sagt sådana saker så skriver man inte ett domskäl på det sättet, säger hon till TT.

Vidare hävdar hon att det finns en dold agenda bakom handlingen.

– Under två veckor fanns det en dom. Först när den skrevs ner och blev offentlig blev det en stor skandal. Och det är en skandaldom, men jag står inte för den, för jag såg den inte och fick inte skriva under den, säger Ebtisam Aldebe till TT.

Rådman avfärdar anklagelser

Rådmannen Lena Klintefall, som skrev domen, tillbakavisar Ebtisam Aldebes anklagelser om att det finns någon ”dold agenda”.

– Jag avvisar bestämt detta. Jag har skrivit ner det som jag uppfattade att de anförde som grund för sina slutsatser, säger Lena Klintefall till TT.

Hon bestrider också uppgifterna om att hon skulle ha ändrat i domen utan nämndemannens kännedom.

– Nej, så går det inte till. Det är inte så att det har funnits två olika domar, jag vet ärligt talat inte vad hon menar. Nämndemän får aldrig se ett utkast av en dom eller skriva under någon dom. Det görs inte vid någon domstol någonsin. Det här stämmer helt enkelt inte, säger Lena Klintefall till TT.

Fick massiv kritik efter misshandelsmål

De två avstängda nämndemännen fick massiv kritik, och uteslöts ur Centerpartiet, efter att de hade friat en man i ett omdiskuterat misshandelsfall.

Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson menade att det inte var troligt att mannen var skyldig i och med att han kom från en ”bra familj”. De ska även ha hänvisat till att kvinnans redogörelse inte var trovärdig eftersom hon inte grät när hon angav sin berättelse.

I en intervju om domen sa Centerpartiets partiledare Annie Lööf att ”dessa värderingar har ingen plats i vårt parti”.

Solna tingsrätt JO-anmäls

På torsdagen kom även information om att en JO-anmälan mot Solna tingsrätt inkommit.

Kvinnan bakom anmälan skriver till justitieombudsmannen (JO) att hon vänder sig mot det faktum att tingrätten tillät de formuleringar som finns i domen. Kvinnan kritiserar även att domen innehåller kränkande uttalanden mot muslimer, kvinnor och våldsutsatta.

JO-anmälan är riktad mot ansvarig domare, nämndemännen och tingsrätten som helhet.

Ytterligare minst två anmälningar kopplade till nämndemännens dom ska ha inkommit till JO.

Publisert:

LÄS VIDARE