Boliden frias i avfallsmål – offren i Chile förlorar i rätten

Av: Josefin Silverberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Gruvföretaget Boliden stämdes på över 100 miljoner i en civilrättslig process i Skellefteå tingsrätt.

Detta på grund av det nära 20 000 ton avfall som skeppades till Chile under 80-talet.

Men tingsrätten bedömer inte att de chilenska offrens bevisning håller – Boliden frias därmed från att betala skadestånd.

– Vi är väldigt besvikna när man tänker på de som har suttit och vakat i Arica i Chile och som inte får den upprättelse som vi tycker de är värda, säger advokat Johan Öberg, Arica Victims advokat till TT.

Gruvföretaget Boliden frias i målet med farligt slam som företaget skeppade till Chile på 1980-talet, uppger Sveriges Radio.

Skellefteå tingsrätt friar Boliden, och det svenska gruvföretaget slipper betala ut skadestånd.

1 av 3 | Foto: PATRICK TRÄGÅRDH
Rättegången inleddes på tisdagsmorgonen.

Kommer behöva betala mångmiljonbelopp för rättegången

Därmed kommer motparten, Arica Victims, som företräder de chilenare som uppger att de skadats av Bolidens avfall, behöva betala Bolidens rättegångskostnad på totalt 36 miljoner kronor, skriver tingsrätten.

– Vi har varit nöjda med hela prövningen. Vi har tyckt att det har varit mycket viktigt att få en ordentlig saklig prövning av den väldigt allvarliga frågeställningen som har lyfts mot oss, säger Klas Nilsson, kommunikationsdirektör på Boliden till TT.

Totalt 796 chilenare har krävt drygt 100 miljoner kronor av gruvföretaget Boliden efter de skador de menar att de fått av det arsenikhaltiga våtverksslam som transporterades till Chile på 80-talet.

Rätten: Boliden har brustit i ett avseende

Tingsrätten menar att Arica Victims bevisning inte håller att den halt arsenik som chilenarna i målet har visat upp i sina urinprov inte kan utgöra så pass stor skada som det påstås.

Rätten konstaterar också att Boliden följt de bestämmelser som gällde i mitten av 1980-talet för avfallshantering.

I ett avseende anser tingsrätten att Boliden brustit. Det gäller att bolagets representanter vid besök hos det chilenska bolaget i samband med transporterna av våtverksslammet inte vidtog några åtgärder med anledning av att det chilenska bolaget la upp slammet i en hög som inte täcktes över.

– Vi är väldigt besvikna när man tänker på de som har suttit och vakat i Arica i Chile och som inte får den upprättelse som vi tycker de är värda, säger advokat Johan Öberg, Arica Victims advokat till TT.

Han har hunnit skumma domen och kommer nu läsa den noggrannt.

– Men på det hela taget är det en stor besvikelse. Jag tänker på de 800 skadelidande som vi hade hoppats skulle kunna få ett erkännande för sina skador, säger Öberg.

Publicerad:

LÄS VIDARE