Robotisering kan avlasta 1177 Vårdguiden

TT TT

Publicerad 2018-06-26

Automatisering av 1177 Vårdguiden kan minska telefonköerna och avlasta vårdpersonalen, enligt ett förslag. Arkivbild.

I framtiden kan man få hjälp av en robot när man kontaktar 1177 Vårdguiden. Förslaget från det offentligägda bolaget Inera ska inte bara avlasta den flitigt använda rådgivningstjänsten utan även vägleda patienter så att de slipper sitta i telefonkö eller uppsöka akuten i onödan.

Tanken är att man via mobilen eller datorn ska kunna knappa in sina symptom i ett självbedömningsverktyg som sedan ger råd för egenvård eller hjälper den sjuke att komma i kontakt med en sjuksköterska eller läkare via chatt, video- eller telefonsamtal. Den symptombeskrivning man ger ska också kunna följa patienten genom hela vårdkedjan.

– Inledningsvis tror jag att det kommer att vara ganska enkla symptom som man kommer att få hjälp med via en robot. Om det handlar om symptom som kan tyda på en allvarlig sjukdom kommer man att hänvisas direkt till en sjuksköterska eller läkare, säger Sofie Zetterström, vice vd för Inera.

Rätt vård

Syftet med förslagen, som presenteras i två rapporter, är att förbättra infrastrukturen i det som kallas för första linjens vård och underlätta för patienterna.

– Rätt patienter ska hamna i vården vid rätt tid. Det handlar både om att avlasta vårdpersonal så att de får de riktiga fallen som de ska ägna sig åt, men det handlar också om att förbättra för patienter. Man vill ju inte sitta i telefonkö eller på akutmottagningen om man inte måste.

Fler möjligheter

Sjukvårdsrådgivning som bygger på automatisering och artificiell intelligens (AI) finns redan i England. Men utvecklingen i Sverige kommer att ta sin tid, bland annat på grund av patientsäkerheten och för att man behöver fastställa vem som har vårdgivaransvar. Hänsyn behöver också tas till olika patientgrupper.

– Det är inte så att man ska tvinga alla människor in en AI-lösning, utan man kommer även fortsättningsvis att kunna ringa 1177. Det handlar om att kunna erbjuda fler möjligheter och kanaler, säger Sofie Zetterström.