”Finansierar välfärd i Sverige”

Av: Susanna Vidlund

Publicerad:

Reinfeldt om Saudi-affären och vapenexporten i Riksdagen

I samband med Fredrik Reinfeldts frågestund i riksdagen, uppstod het debatt om vapenfabriken i Saudiarabien.

– När får riksdagen en nyordning för den svenska vapenexporten på sina skrivbord? frågade Gustav Fridolin (MP).

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) replikerade att vapenexporten är nödvändig för att finansiera välståndet i Sverige.

– Så länge den följer lagar och regler i Sverige kommer jag försvara de jobben. Vi har metallarbetare som får bra lön för utfört arbete. Men jag kan ta en diskussion om hur många av de jobben är som Miljöpartiet så lättvindigt säger bör försvinna.

Enligt statsministern måste Sverige ha en egen vapenindustri för att hävda sin egen frihet.

– När beställningarna inte blir lika stora behöver man kunna handla med andra med strikta regler och lagar som stöd. Det finansierar välfärd i Sverige.

Reinfeldt underströk dock att vapenhandeln kräver extra försiktighet och tydliga regler.

Förstår svenskt rykte

Enligt Gustav Fridolin är Saudi-affären skadlig för Sverige.

– Vapenhandeln hotar Sveriges viktigaste tillgång i internationellt sammanhang, nämligen vårt rykte. Ingen enskild vapenaffär är värd mer än vårt rykte.

Riksdagen har som en slutsats av den arabiska våren krävt en tydligare svensk lagstiftning mot vapenexport till diktaturer, något som Fridolin nu kräver att man tar tag i.

– När får riksdagen en nyordning för den svenska vapenexporten på sina skrivbord?

Reinfeldt uppgav att man ska vara försiktig med att lättvindigt stryka handelspartners och jobbtillfällen.

– Det här landet har blivit rikt av att handla med andra. Jag kommer vara den sista i Sverige som ger efter för att Fridolins krav.

Tolgfors till KU

Miljöpartiet anser att det är viktigt att svenska folket nu får besked om regeringens inblandning i planerandet av vapenfabriken i Saudiarabien.

Därför har MP anmält affären till Riksdagens konstitutionsutskott. Granskningen ska innefatta alla ministrar som varit delaktiga i processen eller haft kännedom om affären.

– Vi förutsätter att statsministern klargör för Sten Tolgfors att han även fortsättningsvis förväntas infinna sig till Konstitutionsutskottet när de så finner lämpligt.

Tillväxt med diktaturer

Även Josefin Brink (V) riktade stark kritik mot regeringen på grund av Saudi-affären.

– Nu hör vi statsministern upprepa att det här i första hand är en fråga om jobb, sysselsättning och tillväxt i Sverige. Ska det byggas på svenskt samarbete med diktaturer som Saudiarabien?

Statsminister Fredrik Reinfeldt uppgav att det är svårt att skilja på diktaturer och andra typer av regimer, att veta exakt var gränsen går.

– Ska vi sluta handla med Kina också? Vad man till slut har åstadkommit är att man har strukit en stor del av den framväxande marknaden, sa han.

Publicerad: