Nyheter

Nu får Mariana sitt liv tillbaka

Av: 

Britt Peruzzi

NYHETER

Omyndigförklarades efter sonens kritik mot serviceboendet

FÅR RÄTT – TILL SLUT Mariana Norberg, 87, tyr sig till sonen Jan. ”Jag har skinn på näsan och räds inte att ta strid om mammas omsorg. Att tre instanser som skulle skydda mamma har utnyttjat lagen för att bli av med mig är obegripligt. Det visar att man som sjuk och svag är totalt utsatt”, säger Jan Norberg.

Foto: Foto: LINA BOSTRÖM EINARSSON

Jan Norberg installerade webbkameror hos sin sjuka mamma Mariana, 87, för att kunna hålla kontakten.

Kränkande mot hemtjänst-personalen tyckte kommunen – och omyndigförklarade mamman.

Nu har hovrätten gett familjen upprättelse.

Jan Norbergs initiativ att sätta upp webbkameror för att hålla bättre kontakt med alzheimersjuka mamman Mariana Norberg i Sundsvall var kränkande mot hemtjänstpersonalen ansåg kommunen, som till slut omyndigförklarade mamman.

Alla får kritik

Felaktigt, eftersom hon tydligt kunde uttrycka sin vilja, anser nu hovrätten, som ger bakläxa åt alla instanser – hemtjänsten, socialtjänsten, överförmyndarnämnden och tingsrätten.

– Vilken seger! Mamma har fått tillbaka rätten till sitt liv, säger Jan Norberg.

Jolanta Sörebäck, chef för serviceboendet, menade i ansökan att Mariana behövde ”skydd mot sin son” och att denne uppträtt hotfullt mot hemtjänstpersonalen.

När tingsrätten ville ha husläkarens åsikt om Jan Norberg skrev denne att sonen månat om Marianas situation. Inte heller det hjälpte.

I september fastställde tingsrätten beslutet om förvaltare åt Marina.

”Allsidig bedömning”

Rådmannen Leif Similä ansåg att sonens hjälp ”om än det från hans synsätt varit fråga om hjälp i all välmening, lett till svåra problem vid servicehuset”.

Varför tog du inte hänsyn till Marianas egen vilja eller läkarutlåtandet?

– Läkarintyget var bara en partsinlaga för sonen och vi ska göra en allsidig bedömning, säger Leif Similä.

Med facit i hand – är du nöjd med hur Mariana hanterats?

– Jag uttrycker mig inte i sådana termer. Jag har gjort en juridisk prövning. Vi får böja oss för hovrättens prövning.

Överförmyndarchefen Ewa Öhrn är även hon nöjd med sin egen insats, men medger att man brukar tillfråga den berörda.

– Men vi ser inte det som en miss.

Ser du hovrättsbeslutet som ett misslyckande?

– Nej. Det hade varit värre om vi inte hade agerat. Vi måste på något sätt finna oss i hovrättens beslut men det betyder inte att vi har gjort fel.

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, solskydd och skönhet - handla allt inför sommaren hos MEDS här.

MEDS

Publisert: