Varning för höga vattenflöden i norr

avSandra Bygdén

Översvämmad väg utanför Boden i Norrbotten.

Snösmältningen pågår och tillrinningen till Sangisälven i Norrbotten är kraftig. Nu väntas ett regnområde dra in över området som kan räkna med översvämningar, enligt SMHI.

Vattnet stiger älvarna i Norrbotten och Västerbotten. Vattenföringen i Sangisälven ligger högt över medelnivån och fortsätter att öka.

– Det är redan uppe i klass 2-nivåer och med det regnområde som drar in under torsdagen och fredagen väntar vi att nivån fortsätter att stiga, säger Kean Foster, jourhavande hydrolog på SMHI.

Risk för klass 3-varning

En klass 2-varning råder för mycket höga flöden och det finns risk för en klass 3-varning.

– Vissa utsatta områden kommer att översvämmas, säger Kean Foster.

I Västerbotten väntas flödena i samband med nederbörd nå klass 1-flöden under fredagen.

Räddningstjänsterna i sex inlandskommuner varnar för vattennivåer som är över en normal vårflod.

Kulmen under helgen

"Fastighetsägare uppmanas att se till att båtar och bryggor är ordentligt uppdragna", uppger räddningstjänsterna i ett informationsmeddelande.

På torsdagen avlästes mätaren i Kukkasjärvi i Övertorneå kommun där vattenföringen nu ligger högt över högsta medelvattenföring. SMHI räknar med att kulmen nås under helgen.