Hagamannen får återvända till Umeå

avOskar Forsberg

1 av 3

I dag kom beslutet om Niklas Lindgrens geografiska restriktioner.

Han får, enligt tingsrätten, återvända till Umeå med omnejd.

Lindgren överklagade också beslutet att delta i flera behandlingar – men den delen lämnar tingsrätten utan bifall.

Deras liv bakom fängelsets murar

Under flera år satte Niklas Lindgren, mer känd som Hagamannen efter stadsdelen Haga, skräck i Umeå då han brutalt våldtog flera kvinnor.

I två av fallen försökte han även mörda kvinnorna. 2006 dömdes Niklas Lindgren till 14 års fängelse för grov våldtäkt och försök till mord.

Efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt straff blir han villkorligt frigiven i slutet av juli i år.

Får återvända till Umeå kommun

Övervakningsnämnden har beslutat att Niklas Lindgren under sitt första prövoår i frihet inte ska få vistas i Umeå med omnejd. Orsaken är att det bedöms finnas en hög risk att Hagamannen återfaller i sexualbrott och att det kan finnas en stor hotbild mot honom i det geografiska området.

Niklas Lindgren har överklagat beslutet och alldeles nyss kom Umeå tingsrätts beslut - Hagamannen får återvända till Umeå.

Tingsrätten skriver att det är mycket ovanligt att meddela en föreskrift om vistelseort och att en sådan åtgärd inte får ”meddelas endast i syfte att skärpa den villkorliga frigivningen.”

Tingsrätten anför olika undantag då en föreskrift om vistelseort kan vara skälig. Bland annat om det i ett område finns vänner som har dåligt inflytande på den dömde i området. Man tar även exempel rörande våld i hemmet mellan en man och hustru och barn.

”Beträffande Niklas Lindgrens brottslighet har det dock varit fråga om överfallsvåldtäkter där han varit helt okänd för de personer som han har utsatt för övergrepp. Någon ökad risk för återfall mot dessa personer föreligger inte. Dessutom skulle en sådan föreskrift rikta sig mot de platser där brottsoffren nu bor och så är inte övervakningsnämndens beslut formulerat”, skriver tingsrätten i sitt beslut.

Måste genomgå behandlingar

Niklas Lindgren överklagade också Övervakningsnämndens beslut att han ska delta i olika behandlingar för att underlätta hans återanpassning i samhället. Hagamannen hävdade i sitt överklagande att deltagandet i behandlingarna skulle vara frivillig.

Den delen av överklagandet lämnar tingsrätten utan bifall.

I stället slår man fast att Lindgren ska genomgå de behandlingar som frivården och socialtjänsten kommer överens om.

FAKTA: Dömdes till 14 års fängelse

1998-2000 polisanmälde sex kvinnor och en 14-årig flicka att de blivit överfallna och misshandlade i området Haga i Umeå. Tre av dem våldtogs grovt. Sedan följde, vad man vet, ett uppehåll på fem år.

Då överfölls ytterligare en kvinna, Anna, som våldtogs och misshandlades mycket grovt under Tegsbron i centrala Umeå i december 2005.

Plåtslagaren Niklas Lindgren hade varit på fest vid varje tillfälle som våldtäkterna i Haga ägt rum och hade dessutom små fötter, vilket var ett av signalementen för Hagamannen. När han sedan vägrade att topsa sig för dna-prov stärktes polisens misstankar.

Den 29 mars 2006 greps Lindgren och han erkände sex av överfallen. Han fälldes för två våldtäkter, två grova våldtäkter och mordförsök samt två våldtäktsförsök. Domen blev 14 års fängelse med villkorlig frigivning tidigast i juli 2015.

ARTIKELN HANDLAR OM