Wolfgang Hansson

Kina vill varna Sverige att hålla tyst

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Kina vill varna Sverige att det kostar att utmana den allt mäktigare supermakten.

Regimen i Peking vill att vi håller tyst och rättar in oss i ledet.

I värsta fall riskerar Sverige att hamna i "norska läget".

Kina tycker inte om att bli utmanat eller ifrågasatt. Särskilt inte av små länder som tar sig ton när det gäller kinesiska brott mot mänskliga rättigheter.

Regimen vill uppfostra andra länder till att acceptera deras sätt att styra även när de bryter mot grundläggande fri- och rättigheter. Som de senaste åren när man lagt en järnnäve över all politisk opposition på hemmaplan.

Normalt hade incidenten med den kinesiska familjen som av polisen i förra veckan avvisades från ett vandrarhem i Stockholm inte ens nått i närheten av ribban för ett diplomatisk bråk. Peking hade på sin höjd protesterat via interna diplomatiska kanaler i stället för att utnyttja händelsen för att slå mot Sverige.

Kina verkar inte förstå att satirinslaget i SVT om händelsen inte är något som den svenska regeringen producerat, men sannolikt hade inslaget i inte lett till några officiella kinesiska reaktioner i normalläget.

Men läget mellan Kina och Sverige var allt annat än normalt när incidenten på vandrarhemmet inträffade.

Sverige har i Kinas ögon begått åtminstone två "brott".

Onda ögat

Vi lät nyligen Tibets exilledare Dalai Lama besöka Sverige. Visserligen träffade han inga representanter för den svenska regeringen men alla länder som släpper in Dalai Lama drabbas av Kinas onda öga. Peking anser att Tibet är en del av Kina och motarbetar alla självständighetssträvanden.

Men det stora problemet är det diplomatiska bråk som sedan några år pågår mellan Kina och Sverige gällande bokhandlaren och författaren Gui Minhai. Han flydde till Sverige i samband med regimens massaker på demokratiaktivister på Himmelska fridens torg i Peking 1989 och blev så småningom svensk medborgare.
Han var delägare i en bokhandel i Hongkong som bland annat sålde böcker kritiska mot de kinesiska makthavarna. Minhai försvann 2015 från sin semesterbostad i Thailand.

Några månader senare satt han i kinesisk tv och bekände brott. Kina hade kidnappat Gui Minhai i Thailand, fört honom till Kina och tvingat honom att spela in en bekännelsevideo.

Kinas anspråk

Givetvis har Sverige arbetat för att Gui Minhai ska släppas. När Kina 2017 meddelade att bokförläggaren frigivits skickade den svenska ambassaden personal för att föra honom till Peking men stoppades av kinesiska myndigheter som åter lät gripa bokförläggaren. Något Sverige protesterade högljutt mot, precis som ett demokratiskt land rimligen måste göra när en av deras medborgare under lång tid utsätts för grova brott mot de mänskliga rättigheterna.

Men dagens Kina under den enväldige presidenten Xi Jinping tolererar inga sådana protester, åtminstone inte när de sker offentligt. Särskilt små länder ska hålla tyst och veta sin plats när den nya stormakten Kina stormar fram. Men i stort sett gäller det alla.
Kina bygger konstgjorda öar och gör anspråk på så gott som hela Sydkinesiska sjön trots att Internationella domstolen i Haag avvisat Kinas territoriella krav och en rad länder i regionen protesterat. Kinesiska krigsfartyg kör bort fiskare från grannländer som försöker utöva sitt yrke. Amerikanska krigsfartyg och militärflyg varnas och uppmanas att vända.

Drar åt tumskruvar

Kina drar åt tumskruvarna mot den politiska oppositionen i Hongkong. Den före detta brittiska kronkolonin är numera en del av Kina men Peking har garanterat att de ska få behålla sitt demokratiska system.

Varje gång någon dristar sig att nämna Taiwan som om det vore en självständig nation hotar Peking med repressalier. Man begär bland annat att flygbolag runtom i världen ska ta bort namnet Taiwan från sina bokningssidor på internet. Kina anser att Taiwan, som utropade sig som självständigt 1949, är en del av fastlands-Kina.

Hur illa det kan gå för länder som dristar sig att trotsa Kina visar exemplet Norge.

2010 gav den Norska nobelkommittén fredspriset till den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Kina svarade med att frysa alla officiella förbindelser med Norge.

Även handeln drabbades. Först efter sex år tinades förbindelserna upp.

En varning till andra, däribland Sverige, att det kostar att göra sig osams med Mittens rike.

Publisert:

LÄS VIDARE