Arsenik i vattnet hotar döda halva Bangladesh

77 miljoner människor riskerar att dö i förtid

Uppemot 77 miljoner människor i Bangladesh, halva landets befolkning, har exponerats för arsenik i dricksvattnet och riskerar att dö i förtid.

Biståndsfinansierad brunnsgrävning bidrog till att orsaka problemen. Nu krävs biståndsmedel för att lösa dem.

De första larmen om märkliga sjukdoms- och dödsfall kom i mitten av 90-talet, och den smygande förgiftningskatastrofen har sedan dess studerats av vetenskapsvärlden. De nya uppgifterna om omfattningen, och om risken för individen, kommer från forskare i USA via en artikel i medicintidskriften The Lancet.

– Något måste göras omedelbart för att minska exponeringen för arsenik för den här befolkningen, och hitta alternativa källor för dricksvatten, framhåller Habibul Ahsan vid University of Chicago Medical Center, som själv har bangladeshisk bakgrund, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Smutsigt flodvatten

Faran bottnar i att befolkningen från 70-talet började hämta färskvatten från grundvattenbrunnar i stället för att använda floder som vattentäkt; flodvattnet var ofta förorenat av bakterier och i sig en hälsofara.

En lång rad biståndsorganisationer med FN-organet Unicef i spetsen och stöd från olika länder, också Sverige, var delaktiga i brunngrävningsprojekt. Risken för att arsenik skulle frigöras i vattnet tycks ingen ha förstått i det läget.

I dag använder runt 90 procent av Bangladeshs befolkning grundvatten som främsta färskvattenkälla.

Habibul Ahsans forskarlag, som undersökt saken sedan millennieskiftet, har mätt arsenikhalterna i dricksvatten och i urinen hos 12 000 invånare i Bangladesh.

Efter sex år jämfördes arsenikexponeringen med dödstalen. För den fjärdedel av försöksgruppen som hade den högsta arsenikexponeringen var risken att dö under de sex åren nästan 70 procent högre än för personer med låga arsenikhalter i urinen.

Studien utvidgas

Arsenik i grundvattenbrunnar finns i många länder, som Indien, Argentina, Chile och delar av Mexiko och USA. Men troligen är problemet mest utbrett i Bangladesh. Världshälsoorganisationen, WHO, har kallat exponeringen "historiens största massförgiftning av en befolkning".

Chicagostudien utvidgas nu till att omfatta 20 000 försökspersoner. Habibul Ahsan berättar för Reuters att man ska försöka få en bättre bild av hur låga arsenikdoserna måste vara för att inte skada.

Också försöken att utveckla vattenfilter för att få bort arseniken har engagerat forskare på flera håll, bland annat vid Tekniska högskolan i Stockholm. En förutsättning för att få till rening i stor skala är att man lyckas utveckla filter som är både billiga och enkla att använda.

TT

Publisert: