Här förbjuder kommunen sina anställda att snusa

avMiriam Bratt

1 av 2

Att kommuner förbjuder sina anställda att röka på arbetstid blir allt vanligare. Men kommunerna Essunga och Mellerud har även snusförbud för samtliga som arbetar inom kommunen.

– Jag tycker det är bra att vi visar våra ungdomar att även om man är medarbete så ska det vara samma regler för alla, säger Maria Malmberg (C) till SVT.

I Västra Götaland har 41 av 49 kommuner infört rökförbund på arbetstiden för sina kommunanställda. Det visar en kartläggning som SVT nyligen har gjort. Men alla har inte dragit gränsen vid rökning, två kommuner har även valt att förbjuda snus på arbetstid.

De två kommuner som tagit ett steg längre i kampen mot nikotin är Essunga och Mellerud. I Essunga togs beslutet redan 2009, men beslutet i Mellerud är nytt.

– Vi kan inte säga en sak till ungdomarna och låta de vuxna göra något annat, säger Essungas folkhälsorådets ordförande Maria Malmberg (C) till SVT.

Beslutet gäller även för de som inte arbetar med ungdomar.

Mellerud följer efter och inför snusförbud

Ytterligare tre kommuneri länet, Bengtsfors, Åmål och Töreboda, har tagit beslut om att det ska råda snusförbud inom vissa verksamheter.

En annan kommun där frågan tagits upp är Lidköping, men där finns inget generellt rök- eller snusförbud i dagsläget.

Diskussionen kom upp i kommunens fullmäktige men blev tillbakaskickad till kommunstyrelsen, man ansåg nämligen att frågan behövde utredas vidare.

Frågor som uppkom i fullmäktige var bland annat hur regleringen skulle skötas, hur efterföljandet skulle kontrolleras och vad som ska hända om anställda bryter mot förbudet.

– Med tanke på att frågan nyligen var hanterad ligger den lite på bordet. Vi avvaktar och ser vad som händer runt om i samhället med anledning av de nya regler som föreslås för restaurangmiljöer, säger Jonas Sundström (S), kommunstyrelsens ordförande i Lidköping till SVT.

Vissa får röka på lunchen

Många kommuner som har rökförbud tillåter sina anställda att röka på lunchrasten trots det övriga förbudet. Det beror då på att den inte räknas som arbetstid.

I de fall någon bryter mot förbjudet agerar kommunerna olika. I vissa fall får den anställda ha ett samtal med sin närmsta chef och i andra fall finns inga påföljder alls då någon bryter mot regeln. Däremot är det vanligt att kommunerna erbjuder hjälp med avvänjning, både mot snus och cigaretter.

ARTIKELN HANDLAR OM

Snus

Essunga

Mellerud

Nikotin

Rökning

Bengtsfors

Lidköping