Få poliser lagförs

Av: Linda Hjertén, TT

Publicerad:
Uppdaterad:

Anmälningarna mot polisen ökar.

Men få fälls.

De flesta utredningarna skrivs istället av direkt.

Att så är fallet visar statistik från Riksenheten för polismål som TT tagit del av.

De senaste tre åren har antalet anmälningar mot poliser om påstådda övergrepp ökat.

Våld i tjänsten

• 2007 anmäldes 597 poliser för att ha använt våld i tjänsten.

• 2008 var siffran 666 och i fjol 724 – totalt en ökning med cirka 20 procent.

Åtalen är dock få och de fällande domarna ännu färre.

• 2007 väcktes åtal i sex fall mot poliser för våld i tjänsten. Två ledde till fällande dom.

• 2008 väcktes åtal i sju fall, tre dömdes.

• För 2009 finns än så länge bara preliminära siffror, två åtal och en dömd.

Lagförd

En stor del av anmälningarna skrivs av direkt.

– Många vet inte om polisens rätt att använda våld, säger chefsåklagare Christer Ekelund.

Av samtliga polismål leder cirka en procent till att en polisanställd blir lagförd. En förundersökning inleds i cirka en fjärdedel av fallen.

Kritik mot utredningarna

Ärenden om brott av polisanställda handläggs av Riksenheten för polismål som är en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten.

Men internutredarna är poliser.

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, har tidigare kritiserat det faktum att poliser utreder sig själva. Töllborg tycker att de borde utföras av en helt fristående myndighet. Han anser även att tempot borde höjas på utredningsinsatserna.

Publicerad: