Nyheter

I dag går startskottet för influensavaccinet

Av: 

Britt Peruzzi

NYHETER

Nya riskgrupper för i år:
Gravida och extremt feta

I dag ges de första vaccinsprutorna mot vinterns influensa.

I centrum står virusstammen A(H3N2) som slår hårdast mot äldre.

– Därför är det jätteviktigt att riskgrupperna går och vaccinerar sig, säger Maria Brytting, enhetschef på Smittskyddsinstitutet,

Varje vinter insjuknar 5-10 procent av Sveriges befolkning i influensa. Vissa får inga symptom alls, andra blir helt utslagna av muskelvärk, hög plötslig feber, torrhosta och frossa.

Influensa sprids främst genom luften och inkubationstiden är kort, 1–3 dygn.

Årets influensa befinner sig just nu i ett bälte runt ekvatorn - i Kina, Kambodja, Chile och Centralamerika - och är på väg från södra halvklotet mot norra.

Drabbar värst kring jul

– Det indikerar att den troligtvis inte tar sig förrän kring jul, säger Mia Brytting, enhetschef för mikrobiell typning på SMI.

Trots att inget svenskt fall av influensa ännu är känt är beredskapen - efter förra årets uppmärksamhet kring svininfluensan och vaccindiskussion - total.

– Det finns alltid olika influensor, därför innehåller vaccinet tre olika stammar. Det som hände förra året var att det tillkom en spelar till på plan med pandemiska influensan. I år ges virus för två säsongsinfluensor, en influensa B och en A, samt den pandemiska influensan.

Inga ovanliga biverkningar

Men till skillnad från förra årets pandemivaccin innehåller säsongsvaccinet inte adjuvans, komponenten som förstärker immunsvaret. När det gäller biverkningar räknas den som ett vanligt säsongsinfluensavaccin.

Enligt Smittskyddsinstitutet räknas 2010 hittills som ett ovanligt lugnt, postpandemiskt år utan influensarelaterad överdödlighet. Under sommaren har i princip inga influensadiagnoser rapporterats och bara två fall av influensa efter resor.

Men det virus som nu dominerar är ett virus som varje år orsakat många dödsfall bland främst äldre.

Virusstammen blev första gången känd som Hongkonginfluensan 1968 och krävde den vintern en miljon liv världen över.

Fokus på äldre

Vaccinationen mot just denna virusstammen anses i år vara en extra viktig försiktighetsåtgärd.

– Det vi är oroliga för inför denna säsongen är att H3N2 inte funnits i Sverige på två år och samtidigt har den förändrats något vilket gör att den kan få stor spridning. H3N2 orsakar mer komplikationer, främst för äldre, och med det viruset ser vi fler dödsfall, säger Mia Bryttinger.

Det virus som förra året orsakade pandemin är också en fara för framför allt äldre över 65 år.

En studie som Smittskyddsinstitutet gjort utifrån 2651 analysprover visade att bara 25-30 procent i riksgruppen äldre i höst har ett fullgott skydd mot viruset.

– En orsak är att äldre inte har samma förmåga att svara på vaccin som yngre eftersom vårt immunsystem börjar åldras tidigt. Redan de som fyllt 20 visar sämre immunförsvar än de som är yngre, säger Rigmor Thorstensson, chef för avdelningen diagnostik och vaccin vid SMI och som har ansvarat för studien.

Skolbarn bäst skyddade

Bäst skyddade är skolbarnen. Hela 80 procent av åldersgruppen barn och ungdomar, 5-14 år, har höga nivåer av antikroppar mot viruset.

– Det är bra för oss alla. De har ett så stort kontaktnät på dagis, skolor, bland föräldrar och över generationer så är barnen skyddade gynnas vi alla av det.

När det gäller mindre barn under 5 år finns ingen anledning till oro, menar Rigmor Thorstensson.

– Jag skulle själv inte vaccinera mitt barn om det var så litet. Om de vaccinerades förra året har de alldeles säkert ett bra skydd nu också. Nu vet vi dessutom att denna infektion inte alls var så svår som vi misstänkte och det är inte helt fel att få en infektion.

Graviditet och fetma nya risker

Nytt för i år är att personer med fetma samt gravida räknas till de riskgrupper som snarast bör vaccinera sig.

– Vi såg tydligt förra året att flera av de som dog i influensan var kraftigt överviktiga, även om de säkert hade andra hjärt- och kärlproblem också. Och gravida som inte vaccinerades förra året rekommenderas göra det i år eftersom vi såg en liten överrepresentation av svåra komplikationer bland gravida.

Drabbas du av influensa är expertrådet att inte underskatta viruset.

– Är du sjuk - stanna hemma för då tillfrisknar du tidigare och smittar ingen, säger Mia Bryttinger.

ANNONS

Skydda dig i solen - 20% på solkrämer från ACO Sun

Extern länk från MEDS

Köp här

Publisert: