Svenskar allt mer positiva till invandrare

Uppdaterad 2018-08-21 | Publicerad 2010-05-24

Samtidigt tappar Sverigedemokraterna stöd

Svenskarna blir allt mer positiva till invandring.

Samtidigt tappar Sverigedemokraterna allt mer i stöd.

För 17 år sedan tyckte mer än hälften av svenskarna att det fanns "för många utlänningar" i Sverige.

I höstas, när SOM-institutet ställde samma frågor igen, svarade bara 36 procent samma sak. Samma undersökning visade även att hösten 1993 skulle en fjärdedel (25 procent) av svenskarna ”inte tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen”.

"Har en uppfattning"

Hösten 2009 var den andelen endast 12 procent.

– Det finns nog två förklaringar. Sverige har varit ett invandringsland sedan andra Världskriget. Det är inte som i Norge och Danmark där det är något nytt sedan 80-talet, här har det börjat bli mer av en normalitet.

– Sedan är det här en fråga som diskuteras ganska mycket, som det vänts och vridits på. Människor har hunnit tänka igenom frågan och skaffa sig en uppfattning, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet och Södertörns högskola som ligger bakom undersökningen.

Högre utbildning – mer tolerans

Svenska folket har även blivit mer positiva till att ta emot flyktingar, enligt undersökningen. År 1992 uppgick andelen som tyckte att det var ett bra förslag att ”ta emot färre flyktingar” till 65 procent, år 2009 har den andelen minskat till 46 procent.

De som är mest positiva till invandrare och flyktingar är främst kvinnor under 50 år som bor i storstäder.

– Ofta har de även en lite högre utbildning. Det har visat sig finnas kopplingar mellan lite längre utbildning och större tolerans eftersom man själv då kanske fått mer koppling till andra kulturer och träffat människor från andra delar av världen, säger Demker.  

Att högerpopulistiska krafter hörs allt mer på till exempel internet menar Marie Demker inte betyder att de växer sig starkare.

– Den generella acceptansen ökar men den grupp som inte accepterar invandrare och flyktingar är högljudd och andvänder sig av alla medel för att föra ut sina åsikter. De sakerna kan ske samtidigt och det är förrädiskt att tolka opinionen med de opinionsyttringar som hörs utåt, det såg vi redan under 90-talet.

Sverigedemokraterna förlorar väljare

Det är främst Miljöpartister som är positiva till invandring. Inte helt oväntat är det Sverigedemokraterna som är mest negativa. 88 procent av dem anser att det ”finns för många utlänningar” i Sverige.

I dag presenterade även Skop sin senaste väljarbarometer. I den sjunker Sverigedemokraterna klart under riksdagsspärren – från 5,0 till 2,9 procent, ett ras som är statistiskt säkerställt.

Statsvetare Sören Holmberg säger att det inte går att dra några som helst paralleller mellan SOM-institutets undersökning och Skops barometer eftersom de är gjorde under helt olika perioder men han säger att Sverigedemokraterna gått nedåt under våren.

– Flera mätningar visar att de går ner. När de talar om sina frågor är de på hemmaplan och är starka. Men när debatten handlar om andra frågor är de mycket svagare.