Nyheter

Stigsson avskedad

NYHETER

Den tidigare chefen för Försvarets operativa insatsledning, generalmajor Tony Stigsson, avskedades på måndagen formellt från sin tjänst.

Beslutet togs av Statens Ansvarsnämnd.

Det fanns två skäl till att försvaret ville bli av med Stigsson.

Han har dömts till tre månaders fängelse för hustrumisshandel i en dom, som vunnit laga kraft.

Han står också åtalad för grov obehörig befattning med hemlig uppgift för sitt sätt att hantera sekretessbelagda handlingar. Den rättegången börjar i Stockholms tingsrätt den 19 maj.

Det är misshandelsdomen och förseelserna med hemliga handlingar som läggs till grund för Ansvarsnämndens beslut om avsked. Enligt nämnden har Stigsson allvarligt skadat både förtroendet för honom som yrkesofficer och även allmänhetens förtroende för Försvarsmakten.

Därigenom har han grovt åsidosatt sina åligganden mot Försvarsmakten och ska därför avskedas, skriver nämnden.

Slarvade med handlingar

De hemliga handlingar som Stigsson står åtalad för att ha slarvat med har han förvarat öppet på ett skrivbord i sin bostad och i en kontorsskrubb i en lägenhet som han disponerade. Han bar också med sig två sekretessbelagda handlingar i benfickan till sin uniform när han greps av polis våren 2005. Han har vidare förvarat hemliga handlingar i ett vindsförråd.

Han har därigenom brutit mot de bestämmelser som gäller för hantering av sekretessbelagda handlingar inom Försvarsmakten. Det handlar om grov och upprepad underlåtenhet.

Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till Arbetsdomstolen.

TT

ANNONS

Ellos STORA sommarrea är igång! Upp till 30% på dyraste varan!

Extern länk från Ellos

Till kampanjen!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter