Nyheter

"Det är ju min båt"

Av: 

Tobias Österberg

NYHETER

Var inte ubåt från Sovjet eller Nato – utan en 19 meter långt skolsegelskepp

Det var ingen ubåt från Sovjet eller Nato som militären hörde de dramatiska dygnen i Hårsfjärden 1982.

Ljudet kom i stället troligen från Ulf Buschs båt Amalia.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), har med nya metoder och på Försvarsmaktens uppdrag analyserat marinens 3 minuter och 47 sekunder långa bandupptagning från havet sydöst om Stockholm.

FOI:s slutsats är att det troligen var båten Amalia, som befann sig i området samma dag, ”som är källa till bland annat det kavitationsljud från en propeller som finns på inspelningen”. Kavitation är mycket enkelt uttryckt bubbelbildning.

Därmed har nu det tyngsta av de svenska bevisen för sovjetiska ubåtskränkningar försvunnit.

”Det är min båt”

Av en slump fick skepparen på Amalia, Ulf Busch, höra det inspelade ljudet som inte har kunnat förklaras.

– Då sade jag spontant: ”Det är ju min båt!” och sedan berättade jag det för det här militära folket, säger han till TT.

Busch minns inte själv att Amalia åkt förbi just den platsen den 12 oktober 1982.

– Normalt kommer man ju inte ihåg sådana här saker 26 år senare men eftersom det handlar om professionell sjöfart finns det en skeppsjournal. Där stod det att vi kört just de klockslagen genom Danziger Gatt och det stämmer med deras inspelade tid.

Den andra april i år gjorde Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) en inspelning av ljudet från Ulf Buschs båt. Och den visade sig alltså stämma väl överens med den nästan fyra minuter långa inspelningen från 1982.

Flera fakta

FOI:s analys stöder sin slutsats på ett flertal fakta, till exempel att samma frekvens som Amalias motortändfrekvens återfinns i inspelningen, att Amalia hade ett skadat propellerblad, likheten i varvtal och likheten mellan hennes propellerljud och det på inspelningen.

Jakten 1982 på en eller flera ubåtar i Hårsfjärden, i närheten av marinens baser på Muskö och i Berga, kulminerade den 12 oktober. Dessförinnan hade både militär och civilpersoner gjort flera observationer av ubåtstorn och ubåtar. Vad som egentligen hände har därefter debatterats i 25 år. I höstas och vintras tog de diskussionerna ny fart, bland annat med påståenden om att Försvarsmakten släppte ut en Nato-ubåt och att de militärer som då förde befäl aldrig berättat hela sanningen.

Försvarsmakten gav då FOI i uppdrag att med de allra senaste metoderna försöka utröna vad det var marinen 1982 registrerade på sina ljudband. Och det var alltså av allt att döma Amalia.

Men redan 1996 utsattes påståendena om bandande ljud från miniubåtar och andra undervattensfarkoster för starka tvivel. ÖB skrev då att ljuden från ubåtar skulle han kunnat vara ljud från minkar eller ”sannolika minkar”.

Den nitton meter långa Amalia är ett skolsegelskepp, byggt 1899, som används i utbildningssyfte. Fartygstypen kallas galeas och har två master.

ANNONS

Kry erbjuder läkarbesök och psykologsamtal när det passar dig, via video direkt i mobilen!

Extern länk från Kry SE

Till Kry

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter