Fildelning

Moderaterna ense efter krismöte

NYHETER

Propositionen klubbas av regeringen i dag

Först efter ett extra gruppmöte i riksdagen på onsdagen med statsminister Fredrik Reinfeldt kunde moderaterna enas om förslaget om en ny fildelningslag.

Propositionen klubbas på regeringssammanträdet på torsdag.

– Vi har pratat igenom de frågeställningar som fanns och för detta finns ett enhälligt stöd att nu gå vidare med propositionen, sade Reinfeldt efter det extra gruppmötet.

Han försäkrade att det inte varit någon partipiska som gått över gruppen.

– Nej, vi har fört en diskussion. Därför var det viktigt att jag var närvarande så man kan svara på frågor, så nu kan vi färdigställa propositionen.

Om alla moderata riksdagsledamöter kommer att rösta för propositionen kunde varken Reinfeldt eller gruppledare Lars Lindblad svara på.

Vissa förändringar

– Det finns väldigt olika uppfattningar i sak i gruppen. Det har varit en lång resa när vi försökt väga samman detta. Nu kommer det bli vissa förändringar där man balanserar upp på integritetssidan, sade Lars Lindblad.

Det är svårt att svara på om förslaget kommer att få stöd hos den unga generationen, säger Lindblad.

– Men vi har brottats ganska mycket med att landa i rätt balanspunkt, sade han.

Enligt Reinfeldt kommer förslaget att vara utformat så att det inte blir möjligt att ”jaga en hel ungdomsgeneration”, vilket Reinfeldt tidigare deklarerat.

– Det har varit en utgångspunkt att till exempel inte göra det till en polisiär fråga, som var frågan jag svarade på för två och ett halvt år sedan.

Några principiella ändringar av det ursprungliga förslaget har inte gjorts. Rättighetsinnehavarna kommer att få möjlighet att vid domstol begära ut namn bakom ip-adresser från vilka olaglig fildelning gjorts.

Skärpta krav

Däremot har det så kallade brottsrekvisitet skärpts. Det innebär att kravet för att domstolen ska lämna ut namn blivit hårdare. Några gränser för antal fildelningar har inte skrivits in, däremot förtydliganden om att fildelningen ska ha åstadkommit ekonomisk skada. Det är till exempel skillnad på att ladda ned en 20 år gammal film och en film som inte haft premiär.

En annan förändring är att det inte att ska gälla för fildelningar som gjorts innan lagen träder i kraft. Dessutom har förtydliganden gjorts vad gäller rättegångskostnader för den enskilde. Om man vägrar betala ett krav på skadestånd, får frågan avgöras i domstol. Förlorar den enskilde där, får han eller hon förutom skadeståndet även betala motpartens rättegångskostnader.

Här har skett förtydliganden som innebär att vid skadestånd upp till ett halvt basbelopp, 21 400 kronor, får rättegångskostnaderna inte överstiga ett visst belopp, som täcks av de flesta hemförsäkringar.

Kritiker hyfsat nöjd

Ulf Berg, som hör till de kritiska i m-gruppen, är hyfsat nöjd, särskild med ett tillägg om att det blir en översyn där utvecklingen följs.

– Det är viktigt att se hur praxis blir när rätten ska lämna ut ip-adresser och att se till att det inte blir oskäliga betalningar, säger han.

Berg tycker att de förändringar som gjorts är bra, även om han helst velat gå lite längre.

– Förhoppningsvis är det de största fiskarna som nu fångas, säger han.

Den moderata gruppen beslutade att ingen ska agera mot propositionen. I praktiken betyder det att om en riksdagsledamot i slutändan inte är nöjd när de blir dags för omröstning så kan hon eller han se till att bli utkvittad, säger han.

Owe Nilsson/TT Lillemor Idling/TT

ANNONS

Stoppa myggen i sommar! Nu är det SPECIALPRIS på myggmedel!

Extern länk från Apohem

Köp här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Fildelning

ÄMNEN I ARTIKELN

Fildelning