Sahlin vill styra flyktingars boende

NYHETER

Alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar

Socialdemokraterna vill ha en lag som tvingar alla kommuner att ta emot flyktingar.

Dessutom ska flyktingar under de första ett till två åren inte få välja var de ska bo.

Socialdemokraterna håller på att ta fram en ny politik för flyktingmottagning, som så småningom ska presenteras i en riksdagsmotion. Huvudinslaget är en lag som gör att alla kommuner måste ta emot asylsökande som fått uppehållstillstånd.

– Kommuner som Södertälje, Malmö och Botkyrka har nått en bristningsgräns. De behöver hjälp och flyktingar måste få större möjlighet att bo i hela landet, sade socialdemokraternas ledare Mona Sahlin vid en träff med riksdagsjournalister på tisdagen.

Ökad styrning

Att tvinga kommunerna att ta emot flyktingar är en omsvängning jämfört med den förra s-regeringens politik. Sahlin är självkritisk och menar att hon under sin tid som integrationsminister borde ha lyssnat mer på de kommuner som vädjade om hjälp med flyktingmottagandet.

Socialdemokraterna vill också ha ökad styrning av var flyktingarna ska bo. Sahlin tror att om alla kommuner tar sitt ansvar blir det lättare att hitta orter där det finns både bostäder och lämpliga jobb. Tanken är att Migrationsverket ska anvisa personer som fått uppehållstillstånd till en sådan kommun. De ska under en introduktionsperiod på mellan ett och två år förmås att stanna kvar där genom att bidraget sänks om de flyttar därifrån.

– Det är ju inte en arrest det här handlar om. Man kan ju inte låsa in människor, säger Sahlin.

Madrasser

Sahlins partikamrat Anders Lago, kommunalråd i Södertälje, välkomnar ett mer styrt flyktingmottagande. Vägt mot folkmängden tar Södertälje emot överlägset flest asylsökande och flyktingar av alla kommuner i landet. Många bor hos släktingar.

– Svenskt flyktingmottagande består i dag av madrasser på golvet i överfulla lägenheter, säger Lago.

Migrationsminister Tobias Billström är kritisk till Sahlins förlag som han kallar kommunarrest.

– Det går inte att sitta med en räknesticka och placera ut människor på olika platser i landet. Det är tekniskt, byråkratiskt och verkningslöst, säger han.

Billström varnar för att flyktingar kommer att flytta vart de vill i alla fall, och där jobba svart för att försörja sig.

En sporre

Regeringen har föreslagit att en flykting ska ha en ordnad försörjning innan barn och maka får komma till Sverige. Billström menar att det förslaget är en sporre för att bosätta sig i en kommun där det finns vita jobb.

Socialdemokraternas samarbetspartier gör också tummen ned för att styra var flyktingar ska bo. Vänsterpartiets Kalle Larsson kallar förslaget för en ”kommunarrest”. Han välkomnar dock en lag som tvingar alla kommuner att ta emot flyktingar.

Miljöpartiet har hittills sagt nej till det, men språkröret Peter Eriksson anser att situationen i vissa kommuner nu blivit så problematisk att det finns skäl att diskutera saken.

TT