Läsarnas budget: Sänk inte skatten – satsa på vård

Läsarna prioriterar skola och sjukvård framför sänkta skatter

Skola, vård och mycket mer till psykiatrin.

Sänkta skatter klarar vi oss utan.

Varsågoda, här kommer läsarnas egen budget.

Finansminister Anders Borg har gått sin promenad. Debatten i riksdagen är över och oppositionen har fått rasa.

Nu är det läsarnas tur.

Inför regeringens budgetproposition bad vi allmänheten att skicka in sina alternativa budgetar. De hade 30 miljarder att fördela på viktiga områden som sänkta skatter, vård, skola, forskning och infrastruktur. Regeringens budget slutade på cirka 32 miljarder.

Av alla de budgetar som kom in räknade vi ut ett snitt och resultatet blev en unik budget att jämföra med regeringens.

Skillnaderna är många.

Fungerande skola

Medan regeringen vill sänka skatten för oss som jobbar med 15 miljarder nästa år nöjer sig läsarna med blygsamma 3,2 miljarder i sänkt skatt.

”De flesta i landet tjänar så pass bra att vi kan undvara sänkta skatter något år till förmån för andra delar i vårt samhälle”, skriver Per Anders i en kommentar till sin budget.

Precis som många andra väljer han istället att lägga mer pengar på sjukvård, psykiatri - och skola.

”Finns det ingen fungerande skola finns det inte heller några som kan ta över vårt samhälle en dag”, skriver signaturen Jane och lägger sju miljarder på skola och utbildning.

Signaturen Jill vill ge ännu mer, 8,5 miljarder. Det mesta ska gå till förskolan:

”Det är på tok för låg personaltäthet på förskolor och det finns för få resurslärare för barn med speciella behov.”

Sjukvård och psykiatri

Sammantaget vill läsarna lägga 4,3 miljarder på skola och utbildning - betydligt mindre än vad regeringen satsar på bland annat förskola och yrkesutbildning nästa år.

Lika mycket lägger läsarna på sjukvården och psykiatrin.

”Finns det något viktigare än bra sjukvård?” Undrar Christian Svantesson och lägger sju miljarder på vård och omsorg. Många läsare skriver att psykiatrin måste få mer.

Andra områden som kommer högt upp på läsarnas budgetlista är mer pengar till äldreomsorgen, till polis och rättsväsende samt till miljön. Och på ett område är läsarna fullkomligt överens med regeringen. Båda lägger 3,6 miljarder kronor för bättre vägar och järnväg nästa år. Läsaren Jane sammanfattar:

”Bättre vägar räddar liv! Tåg och buss räddar miljön!”

Minst pengar, drygt en halv miljard, lägger läsarna på kulturen. Här intill kan du se hela läsarbudgeten och ta del av hur några har resonerat när de räknat fram reformer för 30 miljarder kronor.

Läsarnas budget

Sänkt skatt för de som jobbar : 3,2 miljarder

”Det ska märkas om man jobbar”

Sänkt skatt för pensionärer : 1,7 miljarder

”Stötta de äldre

Sjukvård/psykiatri : 4,3 miljarder

”Psykvården är under all kritik!”

Äldreomsorg : 2,4 miljarder

”Värdig omsorg och respekt som gammal är en självklarhet!”

Utbildning, skola : 4,3 miljarder

”Bra utbildning ger tryggare framtid”

Forskning : 1,7 miljarder

”Öronmärk pengarna till forskning inom miljö och klimat”

Infrastruktur : 3,6 miljarder

”Bygg ut kollektivtrafik och vägnät”

Försvar : 1,0 miljarder

”Vi måste ha ett fungerande försvar”

Polis/rättsväsende : 2,4 miljarder

”Ut med synliga poliser. Töm skrivborden!”

Företagen : 1,3 miljarder

”Se till att företagen stannar i landet”

Miljön/klimathotet : 2,3 miljarder

”Sverige ska vara ett föregångsland”

Kultur : 500 miljoner

”Bibliotek, bokbussar på landsbygden och mer kultur i skolan”

Bistånd: 1,3 miljarder

”Prioritera hjälp till självhjälp”

SUMMA: 30 miljarder

Och det här är regeringens budget

I budgetpropositionen för nästa år avsätter regeringen 32 miljarder kronor i reformer. Miljarderna är uppdelade på tre områden.

Jobb och företagande: ca 20 miljarder. Här ingår: Sänkt skatt för de som jobbar, höjd gräns för att betala statlig inkomstskatt, sänkt arbetsgivaravgift, sänkt bolagsskatt samt reformer för att fler invandrare ska få ett jobb och integreras i samhället.

Upprustning för framtiden: ca 8 miljarder. Här ingår: Höjd kvalitet i förskolan, mer yrkesutbildning, allmän förskola för treåringar, barnomsorgspeng, satsning på matematik och naturvetenskap i skolan, pengar till forskning, miljarder till vägar och järnväg samt åtgärder för att minska koldioxidutsläppen.

Förstärkt välfärd: ca 3,5 miljarder. Här ingår: Sänkt skatt för pensionärer, pengar till psykiatrisk vård samt satsning på kortare vårdköer. Dessutom satsar regeringen pengar för ett tryggare Sverige genom mer resurser till bland annat Åklagarmyndigheten och domstolarna.

SUMMA: omkring 32 miljarder kronor

Publisert: