Vi närmar oss en nygammal världsordning

Ryssland är definitivt tillbaka som stormakt.

USA är på väg utför.

Eran med en enväldig supermakt är över.

Gissar att Beatleshiten ”Back in the USSR” kommer att spelas flitigt närmaste tiden.

När president Bush 2001 träffade Vladimir Putin första gången sa han så här.

– Jag såg karl’n i ögonen. Jag fick en känsla av hans själ. Han är en man att lita på.

Jag undrar om Bush håller fast vid den beskrivningen.

Då var Putin rätt färsk som president och hade precis inlett vägen mot sitt främsta mål; att återupprätta det svårt sargade Rysslands status som stormakt.

Nu är han där.

Dagarna är förbi då USA kunde behandla Ryssland på ett överlägset och nedlåtande sätt. Åren efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning behärskade USA världen.

Nu är vi på väg in i en ny världsordning. Nygammal.

USA:s oförmåga att avskräcka den ryska invasionen av Georgien är ännu ett bevis på en försvagad supermakt. Andra allierade måste fråga sig hur mycket hjälp de egentligen kan vänta sig från Washington i en krissituation.

Upprustat försvar

Med enorma olje- och gasinkomster har Ryssland rustat upp sitt försvar, nästan till fornstor glans. Landet har fortfarande lika många aktiva kärnvapen som USA.

Något man gärna vill att världen ska veta.

1 maj i år var första gången sedan Sovjetimperiets fall som Ryssland åter paraderade missiler på Röda torget.

Georgien är Rysslands första externa krig sedan 1991. Militärt en framgång. Ryssland har återtagit den prestige och respekt som Putin så längtat efter.

Den ljuva revanschen betyder inte nödvändigtvis ett nytt kallt krig där stormakterna delar upp världen i intressesfärer.

Men länder i Rysslands närhet – exempelvis Sverige – måste för sin egen säkerhet noga analysera Putins intentioner.

Ursäktar ingenting

Ingenting tyder i dagsläget på några aggressiva planer gentemot Europa. Men vad händer om några EU-länder kommer på kollisionskurs med den pånyttfödda ryska björnen?

Putin har redan visat att han är beredd att använda energivapnet mot Europa. Kan han gå längre?

Ger framgången i Georgien blodad tand?

Baltstaternas Natomedlemskap, Kosovos självständighet, planerna på ett amerikanskt missilförsvar i Polen och Tjeckien.

Förklaringarna är många till att Ryssland sparkat bakut. Men de ursäktar inget.

Ryssland borde acceptera att självständiga stater inte tar order utan fattar sina egna beslut.

Men sedan när gjorde en supermakt det?

Ryssland straffade Georgien. Vem kan eller törs numera straffa Ryssland?

avWolfgang Hansson