Småkryp även på svenska sjukhus

NYHETER

”Vi svenskar ska inte tro att vi är finare än engelsmännen”

Råttor, loppor, myror och kackerlackor trivs på engelska sjukhus – och även på svenska.

– Jag har starka skäl att misstänka att vår situation kan vara mycket lik den i England, säger Anna Hellekant, biolog på Anticimex.

Enligt en rapport om skadedjursbeståndet på brittiska sjukhus trivs skadedjuren på sjukhusen - och i operationssalarna. Enligt rapporten har de brittiska sjukhusen bland annat haft problem med råttor på BB-avdelningar och getingar på avdelningen för tidigt födda barn.

”Dukat salongsbord”

Biologen Anna Hellekant, som arbetat på Anticimex i över 30 år, känner igen fallbeskrivningarna.

–  Vi svenskar ska inte tro att vi är finare än engelsmännen. Var i skulle skillnaden ligga? Ett privat hem är som en liten utflykt för skadedjuren. Ett sjukhus är som ett dukat salongsbord, säger hon.

Det har hänt att avdelningar i Sverige har fått stänga på grund av skadedjur.

– Exempelvis har kackerlackor i sjukhusköken har spridit sig ut på avdelningarna. Det finns starka skäl att mota Olle i grind och vara uppmärksam på det här, säger Anna Hellekant.

Hon ser gärna att en liknande översyn som den engelska genomförs i Sverige.

– Sjukhus är väldigt utsatta. Många människor rör sig fram och tillbaka. Det hanteras mycket känsligt material i form av organiskt avfall och det är väldigt stora anläggningar. Det är lätt gjort att man får en råttinvasion i källarplan till exempel, förutsatt att man inte har ett väldigt aktivt förebyggande system.

Hålla rent

Marie Boestad, fastighetschef vid fastighetsbolaget Locum som förvaltar sjukhusbyggnader i Stockholm, kan inte svara på hur vanligt det är med skadedjur i husen.

– Men generellt gäller det att hålla rent och hålla skräp borta i kulvertar och annat. Det jobbar vi med, även ur aspekten brandsäkerhet och utrymningsvägar. Om sjukhusen kontaktar oss ser vi till att ta dit en skadedjursbekämpare om det finns behov av det, säger hon.

Lena Gunnars/TT