Ingen ny rättegång

NYHETER

Västmanlands tingsrätt ogillar jävsinvändningen

Det blir ingen ny rättegång i tingsrätten i Arboga-målet.

Västmanlands tingsrätt ogillar jävsinvändningen.

– Jag kommer att överklaga beslutet på måndag, säger den tyska kvinnans advokat Per-Ingvar Ekblad till TT.

I dag klockan 15.00 meddelade Västmanlands tingsrätt sitt beslut.

Ogillar jävsinvändningen

Domstolen ogillar den jävsinvändning som lämnades in av Christine Schürrers advokat Per-Ingvar Ekblad.

”När det gäller Christine Schürrers misstanke att i vart fall Sigvard Sigurd och Eva Holstein kan ha påverkats av – som det framförs i advokat Ekblads skrift – Ugglas förutfattade mening i skuldfrågan, finns det enligt rättens mening ingen omständighet som utgör grund för en sådan misstanke”, skriver Västmanlands tingsrätt i sitt beslut.

”Ogillas helt”

”Christine Schürrers jävsinvändning skall således ogillas helt”, avslutar tingsrätten sitt beslut.

Beslutet kan överklagas genom att den som tycker att det är felaktigt anmäler missnöje inom en vecka.

Ett överklagande kan leda till att jävsfrågan prövas direkt av Svea hovrätt. Eller också kan tingsrätten besluta att den bara får överklagas i samband med dom. Då måste man avvakta resultatet av den rättspsykiatriska undersökningen och därefter tingsrättens dom innan jävsinvändningen prövas av högre rätt.

– Jag tycker att det är ett väldigt märkligt beslut. Det rör sig utan tvekan om jäv, säger Ekblad till TT.