”Barn ska inte delas in i fattiga och rika”

NYHETER

Läsarna: Tre av fyra säger nej till avgifter för skolaktiviteter

Skolaktiviteter ska vara gratis.

Det anser en majoritet av aftonbladet.se:s läsare.

– Varför ska barnen tidigt få lära sig klyftan mellan fattiga och rika? skriver en läsare.

Rädda Barnen kräver totalförbud mot avgifter för studiebesök, resor och andra aktiviteter i skolans regi.

Aftonbladet.se:s läsare håller med. På frågan ”Ska föräldrar kunna betala för aktiviteter i skolan?” svarar drygt 74 procent av över 11 000 svarande ”nej.” Bara knappt 26 procent tycker att det är ok.

”Våra barns klass skulle på skolresa till Grekland men vi ville inte bidra till det av främst principiella skäl, men också på grund av pengarna. Ska man på skolresa så finns det betydligt billigare alternativ”, skriver en förälder i vårt läsarforum och fortsätter:

”Hursomhelst blev våra barn de enda som stannade hemma och heder till dem som inte protesterade det minsta, trots att de säkert hellre hade åkt med.”

”Barn ska få vara barn”

”Barn ska väl få vara barn så länge det bara går. Det är upp till skolan att hitta på aktiviteter som alla kan vara med på”, skriver en annan.

Men många menar att frågan inte är så enkel. Varför ska en majoritet av eleverna tvingas avstå när det bara är några få som inte har råd? En läsare skriver:

”Jag tycker synd om de barn som inte kan åka på spännande resor för att det finns någon i klassen vars föräldrar inte har råd att betala några kronor till klasskassan. I långa loppet gynnas inte de fattiga av att de rika hålls tillbaka.”

Signaturen MamaMi är inne på samma linje:

”Det beror på vilken typ av aktivitet som det gäller. Är det något som har direkt koppling till skolarbetet så ska skolan betala allt. Om det gäller nöjesturer som äventyrsbad och utförsåkning ska föräldrarna betala. Risken finns att det aldrig blir gemensamma nöjesturer för eleverna om skolan ska betala sådana eftersom deras ekonomi ofta är väldigt begränsad. För barn som inte har råd kan föräldrarna med hjälp av skolan söka pengar av till exempel Majblommefonden och Lions.”

Förtvivlade föräldrar

En som reagerat på aftonbladet.se:s artikel är Sara Holm Stålhand, Barnombud i Västerås kommun. Hon tycker att man måste visa respekt för de barn vars föräldrar inte har råd.

– Det finns många barn i Sverige som lever på existensminimum. Jag har mött förtvivlade föräldrar som ibland eller ofta låter sina barn vara "sjuka" på utflyktsdagar, för att pengarna inte räcker. Men det går faktiskt att skapa alternativ som gör att alla kan ha roligt. Det är inte barnens fel att deras föräldrar inte har råd, säger hon.

Och det finns lösningar på problemet. Så här berättar en förälder:

”Vi har ett väl fungerande system i vår skola där föräldraföreningen kan ge bidrag till den som behöver. Allt handläggs av rektorn så ingen lärare eller förälder vet vem som fått bidrag. Systemet har fungerat jättebra och inget barn har behövt avstå från något.”