”Fattiga barn diskrimineras i skolan”

NYHETER

Rädda Barnen kräver totalförbud mot avgifter för studieresor och entréavgifter

Barn till fattiga föräldrar diskrimineras i svenska skolan enligt en undersökning från Rädda Barnen.

Otydliga regler gör att många skolor fortfarande kräver betalt för till exempel resor och studiebesök.

– Det här strider mot barnkonventionen, skriver Rädda Barnens ordförande Inger Ashing på DN Debatt.

Studieresa: 1 000 kronor. Övningsbok: 70 kronor. Resa till koncentrationsläger i Polen och Tyskland: 3 000 kronor.

Trots att det ska vara gratis att gå i skolan kräver fortfarande många skolor betalt för vissa aktiviteter. Barn till föräldrar som inte har råd får stanna hemma, eller så betalar skolan deras avgift.

”Man vågar inte prata om det, utan säger i stället att man inte tycker om att åka skidor”, säger en niondeklassare i Uppsala som Rädda Barnen varit i kontakt med.

Fullt tillåtet

650 föräldrar har tillfrågats. Var tredje uppger att skolan bett om pengar någon gång det senaste året. En femtedel har blivit ombedda att betala över 400 kronor på ett år.

En formulering i skollagen gör att det är fullt tillåtet. Utbildningen i grundskolan ska vara kostnadsfri, men: ”i verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna", heter det i skollagens fjärde kapitel.

I dagsläget tolkas formuleringen olika av olika skolor och nu reagerar Rädda Barnen.

”Alla aktiviteter som erbjuds av skolan måste självklart vara tillgängliga för alla elever. Allt annat innebär diskriminering, och strider mot barnkonventionen, som klart säger att undervisningen ska erbjudas på lika villkor åt alla barn, oavsett faktorer som till exempel föräldrarnas ekonomiska och sociala ställning”, skriver ordförande Inger Ashing på DN Debatt.

Ny skollag

Under hösten kommer utbildningsminister Jan Björklund att presentera förslag till ny skollag. Där kräver Inger Ashing en ändring.

”Luckan i lagen måste täppas till. Rädda Barnen uppmanar regeringen se till att det tydligt framgår av den nya skollagen att inga avgifter av något slag får förekomma i skolan”, skriver hon.

Frågan ska ses över, men något totalförbud mot avgifter blir det inte, enligt Jan Björklunds pressekreterare Anna Neuman.

– Vi ser över om det går att skriva på ett annat sätt. Men frivilliga avgifter i samband med till exempel skolresor kommer inte att förbjudas helt och hållet. I stället kan det komma att handla om ytterst låga avgifter vid vissa tillfällen.

– Det måste finnas tydliga regler, säger Neuman till aftonbladet.se.