”Liten risk för en explosion i Sverige”

NYHETER

Litar på att företagen följer säkerhetsföreskrifterna

Risken för att en explosion liknande den i Texas skulle inträffa i Sverige är liten, uppger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Det ska inte kunna hända. Jag kan inte säga att risken är noll procent men vi anser inte att det finns någon risk, säger Rolf Weinander, handläggare på enheten för farliga ämnen på MSB i Karlstad.

I Sverige finns en fabrik som tillverkar ammoniumnitrat, som är en av beståndsdelarna i konstgödsel. Fabriken ligger i Köping och har tidigare härjats av bränder.

2004 brann 3 300 ton konstgödsel på fabriken i Köping. Närliggande industrier fick evakueras. Mycket rök spred sig över Köping och farlig rök utvecklades när det brann. Dock ska ingen ha kommit till skada.

”Förutsätter det”

2009 startade en mindre brand i ett ställverk i anläggningen. Branden ska ha varit under kontroll och kunde snabbt släckas.

– Vi förutsätter att de som driver anläggningen följer de försiktighetsåtgärder och krav som ställs i regelverken. Det som hände i Texas ska inte kunna hända i Sverige. Om vi bedömde att de skötte det på ett sätt som skulle vara farligt skulle de inte få behålla sitt tillstånd, säger Rolf Weinander.

Fara om det lagras felaktigt

Faran ligger i om konstgödsel och ammoniumnitrat lagras på ett felaktigt sätt. Om det innesluts i ett kärl eller lager, eller om stora mängder packas på hög och samtidigt utsätts för stor temperaturökning, till exempel vid en brand, skenar trycket iväg och det kan explodera.

Börjar det brinna finns också risk att det bildas giftiga, nitrösa gaser. Gasen och explosionerna har dock inte med varandra att göra.

Konstgödsel används i lantbruket och finns på många gårdar. Från tillverkaren kommer instruktioner om hur gödslet bör förvaras säkrast.

Användes av Breivik

– Följer man dem så är riskerna för en explosion små. Sen finns det ju ingen garanti för att alla följer det. Men på lantbruk förekommer det inte i så stora mängder, säger Rolf Weinander.

Konstgödsel är den vanligaste råvaran i civila sprängämnen och användes i bomben vid terrordådet i Norge 2011, som blåste ut hela regeringsbyggnaden.