Vänd trenden – eller förlora

Alliansregeringen får ökat förtroende i alla frågor utom ekonomi där de backar med 0,9 procentenheter.
Svenskarna blir alltmer pessimistiska inför landets utveckling. 44,5 procent anser att Sverige är på väg åt fel håll.
En S-ledd regering har störst förtroende när det gäller jobbskapande, god kvalitet inom vård och omsorg, skola och utbildning samt miljö och klimat. Men partiet tappar i jobbfrågan.

Nästan varannan svensk tycker att Sverige är på väg åt fel håll.

Ändå ökar förtroendet för regeringen i alla frågor utom ekonomi i den senaste mätningen från Aftonbladet/United Minds.

– Socialdemokraterna har inte lyckats lyfta fram att de skulle vara bättre på att skapa jobb än regeringen, säger Carl Melin, opinionschef på United Minds.

Pessimismen breder ut sig. Inte någon gång sedan Aftonbladet/United Minds mätningar ­började våren 2009 har svensk­arna varit så skeptiska ­inför den ekonomiska ­utvecklingen. 44,5 procent tycker att Sverige är på väg åt fel håll.

– Det är en bra indikator på om en regering blir omvald eller inte. Om ­alliansregeringen inte lyckas vända det här och ingjuta framtidstro till 2014 kommer de att få problem, säger United Minds opinionschef Carl Melin.

S leder stort

Aftonbladet/United Minds har låtit väljarna rangordna vilken regering – ledd av M eller S – de har störst förtroende för i fem olika frågor. Trots en viss tillbakagång leder S fortfarande stort i fyra av fem.

I en skriftlig kommentar slår partisekreterare Carin Jämtin (S) fast:

”Regeringens ekonomiska politik är prövad i både hög- och lågkonjunktur och den leder ­bevisligen inte till fler jobb. De presenterar ingen ny jobbpolitik sam­tidigt som vi har 73 000 fler ­riktiga jobb- och utbildningsplatser i vårt budgetalternativ.”

Samtidigt tappar S i den valvinnande jobbfrågan medan Alliansen går framåt.

– Stefan Löfven pratade mycket om jobben när han var ny som partiledare men nu be­höver Social­demokraterna fylla på med konkreta förslag. Det räcker inte att bara säga att jobben är viktiga, säger Carl Melin.

Förtroende i vården

Den största förändringen från förra mätningen är att förtroendet för regeringen vad gäller kvaliteten i vård och omsorg ökar med 4,2 procentenheter.

– Det är intressant om vi kan fortsätta stärka förtroendet i välfärdsfrågor nu med ett och ett halvt år kvar till valet, säger parti­sekreterare Kent Persson (M).

Statsvetarprofessorn Peter Esaiasson betonar att rörelserna i opinionen är mycket små, men ­pekar på en svag förskjutning till regeringens fördel.

Vad innebär det för S?

– Det är en dålig nyhet för dem. De måste undergräva tilltron till Alliansens regeringskompetens som är deras styrkeområde. Alternativt få människor att uppvärdera andra politikområden.

Svenska folkets dom: Sverige går åt fel håll

Rätt håll 31,3 - 5,1

Fel håll 44,5 +1,4

Varken eller 24,2 +3,7

Vilken regering uppfattar du skulle föra den bästa politiken för...

...en god ekonomisk utveckling.

M: 47,3 (–0,9)

S: 31,8 (  0)

Annan regering/vet ej: 20,9 (+0,2)

...att skapa jobb och bekämpa arbetslöshet.

M: 34,8 (+1,7)

S: 43,6 (–1,2)

Annan regering/vet ej: 21,6 (–1,3)

...bra kvalitet inom vård och omsorg.

M: 27,6 (+4,2)

S: 47,9 (–1,5)

Annan regering/vet ej: 24,6 (–2,8)

...bra skola och utbildning.

M: 35,3 (+1,6)

S: 40,1 (+0,2)

Annan regering/vet ej: 24,6 (–2,8)

...miljön och klimatet.

M: 21, 5 (+3,6)

S: 32,1 (+1,5)

Annan regering/vet ej: 46,4 (–8,0)

 Undersökningen är gjord av United Minds i samarbete med Cint. 1451 personer deltog i undersökningen från den 17 december 2012 till den 20 januari 2013. De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av personer över 18 år. Resultatet har viktats utifrån hur de röstade i senaste riksdagsvalet och internetanvändande. De svarande fick frågor om hur de anser att Sverige utvecklas och om vilken M eller S-ledd regering de uppfattar skulle föra den bästa politiken inom olika områden.

Publisert: