Ny kris för Obama - och för folks frihet

Säkerhet är den nya guden i vars namn allt kan offras

Foto: AP SCANPIX SWEDEN

Ännu en kris för president Obama att ta itu med.

Och ett bevis på att den personliga integriteten mer och mer offras på säkerhetens altare.

Vad en människa än gör så finns det allt oftare någon som kan se och lyssna.

Aftonbladets Wolfgang Hansson.

Kartläggning av vem som ringer vem. Kontroll över vad medborgare gör på internet.

Så brukar det gå till i världens värsta diktaturer.

Nya avslöjanden visar att precis samma övervakning existerar i det land i världen som gärna ser sig som det friaste av alla, USA.

Enda skillnaden är att de amerikanska säkerhetstjänsterna anser att de övervakar sina medborgare för en god sak. Målet är att förhindra nya terrordåd.

För tio år sedan skulle ett avslöjande av ovan nämnda metoder ha lett till ett ramaskri hos amerikanerna. Myndigheterna hade hukat. Huvuden skulle ha rullat.

Motattack

Den här gången går National Security Agency, NSA, till motattack istället för att be om ursäkt.

Det är inte NSA som gjort fel utan tidningarna Washington Post och brittiska The Guardian som äventyrar miljontals amerikaners säkerhet, enligt USA:s spionchef James Clapper.

Dokumenten som visar hur telefonbolaget Verizon lämnar ut samtalslistor på daglig basis orsakar med hans ord "irrebarabel skada".

Publiceringen av namnen på de nio internetbolag - inklusive välkända företag som Google, Yahoo och Microsoft - vars servrar säkerhetstjänsten har kunnat tappa på information kallar han "förkastlig".

Tack vare de upplysningar man fått fram från avlyssningen sägs åtminstone ett stort terrordåd ha förhindrats de senaste åren. Utan att några detaljer ges.

Terrordåden i USA 2001 är en vattendelare när det gäller definitionen av vad personlig integritet är.

Hemlig avlyssning

I flygplanssprängningarnas kölvatten följde långtgående inskränkningar i de medborgerliga fri- och rättigheterna i USA och många andra länder. Även i Europa. I Storbritannien har man exempelvis infört en nästintill heltäckande kameraövervakning på offentliga platser i större städer. Sånt som tio år tidigare ledde till hetsiga debatter genomförs nu utan diskussion.

En ny lag stiftades, Patriot Act, som gav myndigheterna fritt spelrum på ett helt nytt sätt. Därtill gav president George W Bush i hemlighet order om att miljontals amerikaners telefoner skulle kunna avlyssnas.

När det blev känt blev det ett jäkla liv. Men istället för att upphöra antog kongressen en ny lag som NSA nu hävdar legaliserar avlyssning i stor skala.

Intrång

Ändå är jag säkert inte ensam om att inte bli särskilt förvånad över den nya avslöjande om hur myndigheterna kartläggning av medborgares telefonerande och internetanvändande.

Säkerheten har helt enkelt blivit vår nya gud. Med den som argument kan man i stort sett motivera vilka intrång som helst i människors privatliv.

Och gemene man verkar inte ha några större invändningar. Allt fler verkar resonera enligt devisen "har man inget att dölja finns det ingen anledning att oroa sig".

Rädslan för terrordåd är större än oron över inskränkt frihet.

För president Obama riskerar de nya avslöjandena ändå att bli ännu en i den rad av skandaler som han den senaste tiden tvingats ta itu med. Hittar republikanerna ett sätt att använda avlyssningsskandalen mot honom så kommer de att göra det.

En fråga inställer sig. Vad är det som säger att liknande informationsinhämtning inte förekommer i Sverige eller andra EU-länder.

Utan att vi vet om det.

avWolfgang Hansson