Margaret Thatchers liv i bilder

Mötet med Mandela

Nigningen inför drottning Silvia

Vänskapen med Pinochet

Förrådd av Ronald Reagan

Efterträdaren