Undergången till trots – ingen skattehöjning

avStaffan Heimerson

BuGARACH, Frankrike. Tiotusen undergångstroende förbereder sig för alltings slut.

Landshövdingen säger sig ta situationen på allvar och lovar att ta hand om alla invånare.

Aftonbladets egen apokalypsmurvel Staffan Heimerson berättar här om tilldragelsen.

Det är en lång dags färd mot natt som inletts för de kanske tiotusen Mayatroende som vid den här lilla byn i Pyrenéerna förbereder sig på jordens undergång.

De löper risken att klockan 00.00 i natt bli mycket besvikna.

Och 320 reportrar och TV-män från Japan och Brasilien, Kina, Ukraina, Amerika, Norge, Kanada och Turkiet förbereder sig på tidernas antiklimax. 

Tokstollar innefattas

”Tusan”, kommer de sannolikt i nattmörker och bergskyla att säga, ”det verkar som om jorden lever vidare …!”

Men allvaret finns markerat. Jag lyssnade nyss på en presskonferens i vilken prefecten (landshövdingen) i departementet Aude, Eric Freysselinard,  sa: ”Det är statens plikt att skydda alla medborgare vid alla tillfällen – oavsett evenemangets ursprung.” Underförstått: Tokstollar innefattas.

Räddas av utomjordingar

Ett fältsjukhus har förts upp i byns utkant.

”Här finns tillgång till psykologer”, sa en sjuksköterska.

Fortfarande på förmiddagen försökte sig entusiastiska Mayatroende att kringgå polisens avspärrningar för att ta sig till toppen, en timma och fyrtio minuters vandring bor på leriga stigar, grottorna som enligt legenden är den enda plats människor överlever och varifrån de räddas av utomjordingar med flygande tefat.

"Full rulle i Bugarach"

Polisen meddelade: ”Vi har just gripit en liten skara ungdomar – någon var italienare.”

I går kväll ingrep polisen mot en rave-party i en grannby – men inte av moraliska skäl. Tälten hade slagits upp utan markägarens medgivande.

Alltså: Full rulle i och kring Bugarach. Men prefecten lugnade:

”Var inte rädda för skattehöjningar. Alla som är här skulle ändå ha varit i tjänst.”

Undergången miljökapad

När eftermiddagen drog in i Bugarach började domedagen tas över av
miljövänner, Attack, antiflygplats-aktivister och feminister.
Deras budskap dominerade bybilden. Mest intresse fångade
feministbudskapet på en tre meter bred banderoll: ”Otrohet mot din man
är inte jordens undergång.”
Exhibitionister tar över bygatan. Några hade målat sig helt gröna  -
den vanliga alienfärgen - andra hade svept in sig i stanniol. De var
en anings berusade.