Nyheter

Skolinspektionen stänger Lundsberg

Av: 

Victor Stenquist

Sanne Olsson

NYHETER

Skolinspektionen stänger Lundsberg.

Efter en granskning har de beslutat om tillfälligt verksamhetsförbud.

– Vi har meddelat regeringen om att vi anser att man bör stoppa statsbidraget till skolan, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen under en presskonferens.

Tipsa | Aftonbladet

Efter att elever misshandlat varandra med strykjärn har Skolinspektionen fått nog.

Riksinternatet Lundsberg stängs med omedelbar verkan.

Skolinspektionen har beslutat om tillfälligt verksamhetsförbud för riksinternatskolan Lundsberg efter en ny granskning, uppger man under en presskonferens.

Får söka ny skolplats

Skolan kommer att stängas redan under torsdagen och de drygt 200 eleverna får vända sig till sina hemkommuner som är skyldiga att erbjuda eleverna en ny skolplats.

Skolinspektionen ställer samtidigt krav på en rad åtgärder som skolan måste vidta om verksamheten åter ska kunna fortsätta.

”Orsaken till stängningen ansvariga för skolan fortfarande inte förmått att säkra elevernas trygghet och studiero”, skriver Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Stiftelsen Lundsbergs skola kan överklaga beslutet, men det kommer att gälla i avvaktan från ett avgörande från domstol.

Styrelseledamoten Sofia Orre är bestört efter beslutet.

– Det enda jag kan säga med så här kort varsel är att det är en katastrof för eleverna som går på skolan och som trivs på skolan. Det här är förödande för eleverna, säger hon till TT´.

”Skapar inte trygghet”

Under en presskonferens förklarar generaldirektören Ann-Marie Begler hur man resonerat:

– Det man har gjort på skolan skapar inte den trygghet som barn har rätt att kräva av en skolgång, säger hon.

Verksamhetsförbudet gäller i första hand under sex månader. För att skolan därefter ska kunna få nytt tillstånd måste man lämna in en redogörelse till Skolinspektionen om vilka åtgärder man vidtagit.

– Men det här verksamhetsförbudet innebär ju att vi tror att det finns stora risker att skolan inte kommer att klara av det förändringsarbetet som man ska göra, säger Ann-Marie Begler.

Om inte Skolinspektionen övertygas om att Lundsberg kommer att kunna bedriva en skola med trygg miljö för eleverna kommer man att återkalla stiftelsens rätt att bedriva skolverksamhet helt och hållet.

Senast den 28 november i år ska Lundsberg ha vidtagit åtgärder så att skollagens krav avseende trygghet och studiero samt skyldigheten att motverka kränkande behandling uppfylls.

Bara en gång tidigare har Skolinspektionen stängt en skola med omedelbar verkan.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jubileumsvecka hos Lyko - upp till 25 % på nästan allt!

Lyko

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter